Leven na de dood

24 januari 2018
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - woensdag 24 januari 2018
20:00 - 22:00

Locatie
Reddingiushuis

Categorieën


Lezing door Albert Hogeterp

Het leven wordt begrensd door de dood. Maar is er ook leven na de dood? Zowel binnen het geloof als daarbuiten zijn hierover verschillende ideeën. Door de eeuwen heen zijn opstandingsverhalen van Jezus doorgegeven in het christendom, maar vanuit welke achtergronden en ervaringswereld komen mensen tot ideeën over leven na de dood?

In de Bijbel wordt eerst over opstanding gesproken in het boek Daniël. Wat werd zoal verstaan onder leven na de dood in vroegjoodse geloofsopvattingen en religieuze ervaringen? Wat hebben de Dode-Zeerollen ons te vertellen over dit onderwerp? En hoe kun je vroegchristelijke opstandingsverhalen verstaan in dialoog met de wereld van toen en met de pluriforme wereld van nu?

De vraag over leven na de dood komt ook aan de orde in de exacte wetenschap. Hierbij is er terugkerende aandacht voor bijna-dood-ervaringen (P. van Lommel, Eindeloos bewustzijn, 2007; E. Alexander, Na dit leven, 2013). Dit kan een bredere vergelijking met filosofische en religieuze denkbeelden in een nieuw perspectief plaatsen.

De relatie tussen geloven en denken kan anders liggen voor ieder persoonlijk. Zo is een recent boek van Carel ter Linden een spirituele zoektocht naar levenswijsheid achter opstandingsverhalen (2013).
Dr. Albert Hogeterp zal als inleidend spreker op deze vragen ingaan, teksten en thema’s toelichten, en graag gelegenheid bieden tot discussie.

Albert Hogeterp (44) is theoloog, gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (2004), auteur van verscheidene boeken en talrijke artikelen, en freelance spreker. Over denkbeelden aangaande leven na de dood in de Dode-Zeerollen en het Nieuwe Testament heeft hij geschreven in zijn boek Expectations of the End (Brill 2009) en in tijdschriften.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 5,= per persoon).