Kijk op zondag: Leven, licht, liefde

25 mei 2018

Jaar B, Heilige Drieëenheid Matteus 28, 16-20 * Gods aanwezigheid en nabijheid zijn zó veelomvattend dat één naam voor God niet genoeg is Vader, Zoon en Geest omvatten leven, licht en liefde een blijde boodschap.

Lees meer »

Kijk op zondag: Verstaan

18 mei 2018

Pinksteren Handelingen 2, 1-11 * Zoveel gezichten zoveel talen zoveel kleuren zoveel beweging alles door elkaar één bont gezelschap van mensen die elkaar verstaan de kracht van Pinksteren

Lees meer »

Eeuwige strijd

11 mei 2018

Jaar B, 7e zondag van Pasen Johannes 17, 11b-19 * Goed en kwaad licht en duister de wereld is er vol van een eeuwige strijd vanaf de eerste mensen tot nu Bewaar ons in uw Naam, Vader bescherm ons tegen het kwaad en leidt ons naar het licht.

Lees meer »

Vrienden

4 mei 2018

Jaar B, 6e zondag van Pasen Johannes 15, 9-17 * Toevallige ontmoeting ieder een eigen route Nu samen verder in vriendschap verbonden.

Lees meer »

Ruimte maken

27 april 2018

Jaar B, 5e zondag van Pasen Johannes 15, 1-8 * Zoals een wijnstok gesnoeid moet worden om de ranken ruimte te geven om te groeien en vrucht te dragen zo zijn wij uitgenodigd om onze vastgeroeste gedachten en vooroordelen te snoeien om ruimte te maken voor de vruchten van vrede en verzoening.

Lees meer »

Kennen

20 april 2018

Jaar B, 4e zondag van Pasen Johannes 10, 11-18 * Ze voelen het haarfijn aan als iemand komt en roept en eten geeft komen ze van alle kanten samen een goede herder kent zijn schapen een watervogelvriend haar eenden en zwanen en zij kennen hem en haar aan het leven dat zij geven

Lees meer »

Kijk op zondag: Vis

13 april 2018

Jaar B, 3e zondag van Pasen Lucas 24, 35-48 * Kan het waar zijn een mens van vlees en bloed gestorven en verrezen verschenen aan zijn vrienden in vlees en bloed die vis eet en met hen praat je kunt ernaar vissen een zeker antwoord krijg je niet maar dit verhaal is zo onwerkelijk dat […]

Lees meer »

Belofte

6 april 2018

Jaar B, 2e zondag van Pasen Johannes 20, 19-31 * Vrede zij u! wenst Jezus zijn leerlingen toe na Pasen vrede is in het reine zijn met jezelf, de ander, God vrede is de belofte van vergeving opstanding en geestkracht die ook wij ontvangen

Lees meer »

Zalig Pasen !

2 april 2018

Leven geworteld in en worstelen met het leven dankbaar gelukkig de handen gevouwen ten hemel geheven vertwijfeld wanhopig wonden door bliksemschichten littekens geheeld in zacht lentelicht brood gebroken wijn vergoten palm die groen blijft licht dat terugkomt groeien dankzij en ondanks alles dat is Pasen   schilderij: “Tree fighting”, René Ziedses des Plantes foto: Harry […]

Lees meer »

Goede week

23 maart 2018

Jaar B, Palmzondag Marcus 11, 1-10 * Verraden door een kus in de steek gelaten door een vriend ingehaald met ‘hosanna’ uitgejoeld met ‘kruisig hem’ gestorven alleen hoe kan deze week goed genoemd worden bij alles wat gebeurt enkel omdat we op het einde van de week Pasen vieren nieuw leven opstanding voor een mens.

Lees meer »
1 2 3 15