Bijbelse beelden 71

1 januari 2016

Het penningske van de weduwe (Marcus 12) Een alledaags tafereeltje op het tempelplein van Jeruzalem: gelovigen lopen de tempel binnen en gooien wat geld in de offerblok. Een voorname Schriftgeleerde doet dat nogal opvallend: hij let goed op, dat velen zien hoe hij een briefje van honderd offert. Dan knikt hij de toeschouwers welwillend toe […]

Lees meer »

Overweging: Er is nog zoveel niet gezegd…

Oud en Nieuw, 31 december 2015 en 1 januari 2016 Lucas 2, 16-21 Er was een documentaire op televisie over Paul van Vliet: “Paul van Vliet 80 jaar”, met als ondertitel: “er is nog zoveel niet gezegd…” Op het einde van het programma was het lied met die titel te horen. Het bleef me bij: […]

Lees meer »
1 2