Kijk op zondag: Alleen zaadjes

31 augustus 2018

Jaar B, 22e zondag door het jaar Marcus 7, 1-8.14-15.21-23 * Wij verkopen alles staat op een winkelruit Ik loop binnen en vraag een winkelwagen vol vrede gerechtigheid een einde aan alle leed U begrijpt het niet helemaal zegt de winkelier Wij verkopen geen vruchten alleen zaadjes.

Lees meer »

Respect

26 augustus 2018

Jaar B, 21e zondag door het jaar, 26 augustus 2018 Jozua 24,1-2a.15-17.18a, Efeziërs 5,21-32 en Johannes 6, 60-69 Drie jaar geleden, toen dezelfde bijbelteksten als vandaag in de viering langskwamen, ontving ik een mail van een bezorgde parochiaan. Zij schreef dit over de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze: […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Geest en leven

24 augustus 2018

Jaar B, 21e zondag door het jaar Johannes 6, 60-69 * Woorden van geest en leven ‘ruah’ – adem om in te ademen onbevangen als vanzelf en uit te ademen positief kritisch in vragen alleen in de ruimte van vragen kan er geest en leven zijn.

Lees meer »

Kijk op zondag: Van graan tot brood

17 augustus 2018

Jaar B, 20e zondag door het jaar Johannes 6, 51-58 * Alleen dankzij heel wat mensen die samen de harde grond bewerken zaaien in vertrouwen wachten op zon en regen malen, pletten, kneden bakken op gloeiend vuur wordt graan tot levend brood.

Lees meer »

Magnificat !

15 augustus 2018

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2018 Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1,39-56 In de kerk van Liessel geeft Pieter Wiegersma in de ramen die hij maakte volop aandacht aan Maria. Op het verlossingsraam in het priesterkoor zit Maria in hemelsblauw gewaad, gedragen door engelen, voor een kruis waaromheen bloeiende takken groeien: de levensboom uit […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Eet

10 augustus 2018

Jaar B, 19e zondag door het jaar Johannes 6, 41-51 * Neem maar jij moet er nog van groeien word sterk om aan te kunnen waar je nog geen weet van hebt zoek je weg om te worden wie jij bent vind je spoor om te delen wat jij hebt eet groei leef

Lees meer »

Brood des levens

5 augustus 2018

Jaar B, 18e zondag door het jaar, 5 augustus 2018 Exodus 16, 2-4.12-15 en Johannes 6, 24-35 Sinds kort hangt in mijn kantoor in het Parochiecentrum een mooi ingelijste litho met daarop het Laatste Avondmaal, getekend door Aart van Dobbenburgh. Ik heb er lang op internet naar gezocht als naar een speld in een hooiberg. […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Smakelijk

3 augustus 2018

Jaar B, 18e zondag door het jaar Johannes 6, 24-35 * Brood des levens dat smaakt naar meer!

Lees meer »