Respect

26 augustus 2018

Jaar B, 21e zondag door het jaar, 26 augustus 2018 Jozua 24,1-2a.15-17.18a, Efeziërs 5,21-32 en Johannes 6, 60-69 Drie jaar geleden, toen dezelfde bijbelteksten als vandaag in de viering langskwamen, ontving ik een mail van een bezorgde parochiaan. Zij schreef dit over de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze: […]

Lees meer »

Magnificat !

15 augustus 2018

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2018 Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1,39-56 In de kerk van Liessel geeft Pieter Wiegersma in de ramen die hij maakte volop aandacht aan Maria. Op het verlossingsraam in het priesterkoor zit Maria in hemelsblauw gewaad, gedragen door engelen, voor een kruis waaromheen bloeiende takken groeien: de levensboom uit […]

Lees meer »

Brood des levens

5 augustus 2018

Jaar B, 18e zondag door het jaar, 5 augustus 2018 Exodus 16, 2-4.12-15 en Johannes 6, 24-35 Sinds kort hangt in mijn kantoor in het Parochiecentrum een mooi ingelijste litho met daarop het Laatste Avondmaal, getekend door Aart van Dobbenburgh. Ik heb er lang op internet naar gezocht als naar een speld in een hooiberg. […]

Lees meer »