Bijbelse beelden 14

14 oktober 2014

Exodus uit Egypte (Exodus 14-15) Mozes ging naar Farao en bracht Gods boodschap over: “Let my people go!” Er waren tien plagen over Egypte nodig om Farao zover te krijgen: het water van de Nijl werd rood als bloed; het land werd geteisterd door muggen, kikkers en steekvliegen; daarna volgden de veepest, zweren, hagel en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 13

13 oktober 2014

Het brandende braambos (Exodus 3) Mozes zou de grote leider van het Godsvolk worden, en dus kreeg hij naar joodse gewoonte een prachtig roepingsverhaal. Zoals Noach de zondvloed overleefde in zijn ark, zo overleefde Mozes de moordpartij van Farao in zijn biezen mandje in de Nijl. Hij werd daar gevonden door de prinses, die hem […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 12

12 oktober 2014

Jozef, verworpen en verheven (Genesis 37 en 45) Vader Jacob had 12 zonen; de bekendste is Jozef, de zoon die zijn lievelingsvrouw Rachel hem schonk in zijn ouderdom. De Jozefcyclus vormt het laatste kwart van Genesis en wordt een hoogtepunt van de wereldliteratuur genoemd. Vondel heeft de Jozefverhalen prachtig herverteld in twee toneelstukken; Rembrandt heeft […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 11

11 oktober 2014

Jacobs worsteling met God (Genesis 32) Op zijn vlucht kwam Jacob terecht bij zijn oom Laban; en daar werd de bedrieger bedrogen. Want oom Laban stemde wel in met het huwelijk van Jacob met zijn mooie dochter Rachel, maar op voorwaarde dat Jacob zeven jaren voor hem zou blijven werken. Jacob was smoorverliefd op Rachel. […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 10

10 oktober 2014

De Jacobsladder (Genesis 28) Jacob werd aartsvader door bedrog. Zijn oudere broer Esau zou de oude en blinde Isaac opvolgen en de aartsvaderlijke zegen van hem ontvangen. Maar met hulp van moeder Rebekka was Jacob hem voor. Hij kwam bij zijn vader in de kleren van Esau en deed zich voor als zijn broer en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 9

9 oktober 2014

Abrahams offer (Genesis 22) Je kunt niet zeggen, dat God het Abraham gemakkelijk heeft gemaakt. Abraham had gehoorzaamd aan Gods opdracht: “Ga weg uit je land, keer het huis van je vader de rug toe en vertrek naar het land dat ik je wijzen zal. Ga!” Abraham verliet alles wat hem vertrouwd en dierbaar was. […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 8

8 september 2014

Abraham tussen twee vuren (Genesis 21) God had Abraham een talrijk nageslacht beloofd, maar Sara bleef onvruchtbaar en onderhand viel er aan kinderen niet meer te denken. Toen zei Sara tegen Abraham: “Laat mijn slavin Hagar voor mij een kind baren uit jouw zaad”. Dit soort draagmoederschap was niet ongewoon in die tijd. Hagar baarde […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 7

7 september 2014

Abraham als koopman (Genesis 18) Het bezoek van God aan Abraham eindigde aldus: “Nu moet Ik naar Sodom”, zei God na het eten tegen hem. “Ik heb gehoord, dat daar hemeltergende dingen gebeuren”. Wat was er gebeurd? Lot, Abrahams neef, die in die stad woonde, had gastvrijheid geboden aan een paar gasten. Maar de inwoners […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 6

6 september 2014

God op huisbezoek (Genesis 18) Abraham deed op het heetst van de dag zijn middagdutje onder de eik van Mamre. Toen kwam God daar aanwandelen, vergezeld van twee engelen. Zo ging dat nog in die dagen. Abraham zag ineens drie mannen staan en met oosterse gastvrijheid nodigde hij hen aan tafel. Hij moet vermoed hebben, […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 5

5 september 2014

De ark van Noach (Genesis 6-8) De mensheid draagt herinneringen met zich mee aan overstromingen en tsunami’s van enorme omvang. Er zijn wel 70 zondvloedverhalen in allerlei culturen en religies. Israël heeft zijn eigen versie, waarin God optreedt als bevrijder. Hij geeft Noach opdracht om een grote ark te bouwen en er met zijn gezin […]

Lees meer »
1 73 74 75 76