De achterkant van Nederland

13 november 2019
Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - woensdag 13 november 2019
20:00 - 22:00

Locatie
Protestantse kerk Elsendorp

Categorieën


Lezing door Pieter Tops

Nederland heeft een achterkant, een schaduwkant die crimineel van aard is en die zich, ingebed in steden en dorpen, buiten de greep en het zicht van de overheid ontwikkelt. Dit verschijnsel wordt aangeduid met het begrip ondermijning of ‘ondermijnende criminaliteit’. Daarover schreef Pieter Tops samen met Jan Tromp het boek De achterkant van Nederland (2017). Deze criminaliteit ontwikkelt sluipenderwijs grote sociale en economische invloed. Zij ondermijnt de fundamenten van de rechtsstaat en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving.

Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij. Zij is op allerlei manieren vermengd met en ingebed in het dagelijkse leven van veel ‘gewone’ mensen. Zij kan daar als het ware in ‘oplossen’. Daarmee ontstaat een context voor acceptatie van crimineel gedrag, die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid ervan.

De drugsproductie en –handel zijn de motor van het criminele systeem, ook al vanwege de enorme sommen geld die er in die wereld omgaan. Wanneer we de omzet van hennep, synthetische drugs en de handel in cocaïne bij elkaar optellen, gaat het – in Nederland – ongetwijfeld om een miljardenindustrie. We kunnen stellen dat het een verschijnsel is dat doodeenvoudig uit de hand is gelopen, ook vanwege het relatief tolerante drugsklimaat in Nederland.

Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij geniet bekendheid vanwege zijn onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit.

De entree is vrij. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon om onze activiteiten mogelijk te blijven maken.