Overweging: Een nieuw jaar, een nieuwe parochie

1 januari 2015

1 januari 2015
Fusie van de parochies van Deurne, Helenaveel, Liessel, Neerkant en Vlierden
tot de parochie Heilige Willibrord Deurne

Zegening van de parochiekaarsen
in de St. Willbrorduskerk Deurne

vieren

Als gelovige mensen van de
parochie Heilige Willibrord Deurne
willen we vierend samenkomen
en iedereen daarvoor gastvrij uitnodigen

om te luisteren naar verhalen uit de bijbel
die soms verrassend actueel zijn;
om brood en wijn te delen, zoals Jezus deed;
om elkaar en God te ontmoeten
in woorden, gebeden, gebaren.

We hopen zo bemoedigd en geïnspireerd te worden
om iets van het Rijk van God vorm te geven,
verbonden met elkaar
en ook met onze overleden dierbaren
aan de andere kant van ons bestaan.
We bidden dat ons vieren en leven
in Gods Naam goed zal zijn.

zorgen

Als gelovige mensen van de
parochie Heilige Willibrord Deurne
willen we zorg en aandacht geven
aan elkaar en wie we ontmoeten

door klaar te staan voor anderen,
naar hen te luisteren, naast hen te staan,
troost en bemoediging te geven,
met elkaar op weg te gaan.

We proberen maatschappelijke problemen
onder ogen te zien en ter sprake te brengen
om zo bij te dragen aan de oplossing ervan.
Zorgen voor is een taak naar Christus’ voorbeeld
die ieder van ons op het lijf geschreven staat.
We bidden dat ons zorgen voor elkaar
in Gods Naam goed zal zijn.

leren

Als gelovige mensen van de
parochie Heilige Willibrord Deurne
staan we open voor schrift en traditie,
kerk en samenleving.

De spanning tussen leer en leven
spoort ons aan na te denken
over onze eigen geloofsbeleving
en die met elkaar te delen.

Zo proberen we te leven
vanuit het evangelie,
Jezus woorden en daden,
en vanuit de levende traditie,
doorgegeven van generatie op generatie.
We bidden dat ons zoeken en vragen
in Gods naam goed zal zijn.

bouwen

Als gelovige mensen van de
parochie Heilige Willibrord Deurne
bouwen we zo verder aan onze geloofsgemeenschap
met al onze zorgen over wat ons te wachten staat,
met vertrouwen ook dat de kerk toekomst heeft.

We zoeken eenheid in verscheidenheid,
we streven naar een evenwicht
waarin eigenheid en gezamenlijkheid doorklinken.
We bieden daarvoor ruimte

We proberen laagdrempelig te zijn
en open naar de wereld. We willen ook helder
onze christelijke en katholieke identiteit laten zien,
met respect voor andere christelijke kerken
en anders-gelovigen.
We bidden dat ons bouwen en zwoegen
in Gods naam goed zal zijn.

Goede God, zegen deze kaarsen,
zegen het licht dat ons verlicht,
zegen onze parochianen van
Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden,
zegen onze parochie Heilige Willibrord Deurne.
Dat vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer.
allen Amen.

 

Gebed aan het begin van de viering
in de kerken van Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden

Op de drempel van vijf parochies naar één
staan wij voor uw altaar.
We maken even een pas op de plaats
om bewust de stap te nemen
naar samenwerking en samengaan:
eenheid in verscheidenheid.

Op de drempel van naar nieuwe parochie
komen wij hier samen.
Een nieuw jaar, een nieuwe weg,
die enkele jaren geleden al is ingezet.
Een weg van zorg en onzekerheid,
maar bovenal van vertrouwen
dat samenwerking vruchtbaar zal zijn
in de opbouw van een vitale geloofsgemeenschap.

Op de drempel naar de parochie Heilige Willibrord Deurne
dragen we licht binnen en plaatsen het in ons midden,
licht en leven dat alle kanten uitstraalt.
En we spreken en bidden de woorden
waarin Willibrord zelf sterkte en kracht vond:
God, moge het in uw Naam goed gaan.
Amen.

 

Zegening van zand
voor de herdersstaf van de parochie
in de kerken van Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden

In de herdersstaf van de nieuwe parochie zit een kokertje met zand.
Het zand van Deurne Centrum, Zeilberg, St. Jozefparochie, Walsberg en H. Geest parochie,
wordt volgende week in de St. Willibrorduskerk in Deurne
gemengd met zand uit Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden.
Vandaag zegenen we het zand uit ons dorp.

Gebed

Zand is de grond waarop we leven,
de oergrond van ons bestaan.

Zand is basis om te leven,
te groeien, te bloeien.

Zand is een stevig fundament
om op te bouwen

Goede God,
zegen het zand dat onze gemeenschap vertegenwoordigt,
dat ons met elkaar en met de andere parochies verbindt,
Geeft ons de kracht
om vitaliteit te zaaien,
elkaar te stimuleren en motiveren,
om de groeien in geloof, te geloven in groei.

Dat vragen wij u door Jezus Christus onze Heer,
die zichzelf zaaide in de aarde
om vrucht te kunnen dragen
voor nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.