Kleuren

29 november 2020
foto: Kelly van de Bersselaar

Jaar B, 1e zondag van de advent, 29 november 2020
Marcus 13, 33-37

Kleuren kunnen verrassen. En dan heb ik het niet over de koopjesjacht op Black Friday. Maar bijvoorbeeld over de blauwe gloed waarin Eindhoven half november onverwacht werd gehuld. De traditionele versie van lichtfestival Glow kon niet doorgaan. Geen prachtige projecties op panden of verrassende lichtobjecten. Wel een zee van blauw licht die tot ver in de omtrek te zien was. En tussendoor vrolijke rode ballonnen. Eén van de organisatoren zei: “We wilden iets laten maken dat raakt, dat mensen opbeurt, dat vitaliteit toont ook. We denken dat met dit project dat goed is gelukt.”

Vanaf afgelopen woensdag kleuren het gemeentehuis van Deurne en de St. Willibrorduskerk aan de Markt met nog een heleboel andere gebouwen in de wereld ‘s avonds twee weken oranje. “Orange the World” – kleur de wereld oranje – is een internationale campagne die geweld tegen vrouwen en meisjes bespreekbaar wil maken. Als het taboe hierop weggenomen wordt, kunnen meer slachtoffers hulp vragen en krijgen. Dat is nodig, want geweld tegen vrouwen neemt nog steeds toe. En de coronacrisis doet daar geen goed aan. Maar liefst 45% van de vrouwen en meisjes in Nederland – dat is bijna de helft ! – krijgt in haar leven te maken met geweld. Maar een klein deel van hen meldt dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, of gaat naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Daar mag veel meer aandacht voor zijn. Het oranje licht is een signaal om waakzaam en opmerkzaam te zijn.

Ook Kerk in Nood vroeg om afgelopen woensdag de kerk in kleur te zetten. Met rood verlichte gebouwen vragen zij aandacht voor de vrijheid van alle mensen en in het bijzonder de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, zegt hierover: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven alleen vanwege diens geloof.” Hij maakt zich grote zorgen over de vervolging van met name christenen wereldwijd. Ter illustratie: 61% van de wereldbevolking leeft in landen zonder echte godsdienstvrijheid; in 38 landen is sprake van ernstige discriminatie en vervolging; 1 op de 5 christenen woont in een land waar vrij zijn om te geloven een utopie is. Alle reden om waakzaam te zijn en ook in ons land de vrijheid van godsdienst te koesteren.

Kleuren geven een signaal af. Ze roepen emotie op, verrassing, zeker als ze anders zijn dan anders. Zo is het ook met de adventskrans, waarop we vandaag de eerste kaars hebben ontstoken. de krans is gemaakt van groene takken: groen, de kleur van de hoop en van leven ondanks alles. Eromheen hangen paarse linten. Paars is in de adventstijd de liturgische kleur: de kleur van voorbereiding, bezinning, soberheid en inkeer.

Ons leven is immers niet vanzelfsprekend en routine is dodelijk. De komende periode worden we opgeroepen om na te denken over wat echt belangrijk is. Misschien gaat er in je een lichtje branden…

Als wordt je maar geraakt door het licht van de adventskrans, waarop steeds meer kaarsen worden ontstoken: geel-oranje-rode vlammen. Want er staat iets belangrijks te gebeuren!

 

PJ