Overweging: Reep chocola

31 mei 2015

Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid
Deuteronomium 4, 32-34.39-40, Romeinen 8, 14-17 en Matteüs 28, 16-20

“Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.” zegt Jezus. Dat zijn enorm bemoedigende woorden. “Ik ben met u…” Ik ben er, altijd en overal.
Een verhaal.

Er was eens een jongen die God wilde leren kennen. Hij wist dat het een lange zoektocht zou worden. Daarom stopte hij een reep chocola en wat blikjes limonade in zijn rugzak en ging op weg. Drie straten verder zag hij een vrouw op een bank zitten die naar de duiven zat te staren. De jongen ging naast haar zitten en opende zijn rugzak. Toen hij een slok drinken nam, viel het hem op hoe hongerig de vrouw eruit zag. Hij bood haar de reep chocola aan. Dankbaar nam ze het aan. En ze lachte. Die lach was zo bijzonder dat de jongen hem nog een keer wilde zien. Daarom bood hij haar ook een blikje limonade aan. En weer lachte ze. Hij voelde zich gelukkig.

Zo zaten ze de hele middag naast elkaar en aten en lachten. Maar niemand zei een woord. Toen het donker werd, merkte de jongen hoe moe hij was. Hij stond op om te gaan, maar na een paar passen draaide hij zich om, liep naar de vrouw en omarmde haar. Toen verscheen de mooiste lach die hij ooit had gezien op haar gezicht.

Eenmaal thuis vroeg de moeder van de jongen zich af, waarom hij er zo gelukkig uitzag: “Wat heb jij vandaag meegemaakt, dat je zo straalt?” Hij antwoordde: “Ik heb vanmiddag met God gegeten.” En nog voor zijn moeder verder iets kon zeggen, zei hij: “Weet je. Zij had de mooiste lach die ik ooit gezien heb.

Ondertussen was ook de oude vrouw naar huis gegaan. Ook zij was overgelukkig. Haar zoon vroeg zich af waarom zij er zo tevreden uitzag en vroeg: “Moeder, wat heb jij vandaag gedaan, dat je zo straalt?” Zij antwoordde: Ik heb in het park gezeten en met God een reep chocola gegeten. En weet je: God is veel jonger dan ik dacht!”

“Ik ben met u…” Ik ben er, altijd en overal.
Voor Matteüs is dat de Blijde Boodschap. Hij sluit er zijn evangelie mee af, zoals hij er ook mee begon: in het eerste hoofdstuk wordt de geboorte van Jezus aangekondigd: “De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent ‘God met ons’.”

God met ons…. Ik ben met u…
Een mooie belofte, maar toch niet altijd gemakkelijk te ervaren, te geloven. Als het leven moeilijk en zwaar is, kan God zo ver weg lijken. “Waar ben je?” staat ergens in Limburg op een kruisbeeld geschreven. Ik vind het mooi dat Matteüs ook de twijfel noemt van sommige leerlingen, als ze Jezus ontmoeten. Twijfel is zo menselijk. Het zwijgen van God kan je geloof ernstig op de proef stellen. Toch zeggen we elkaar ook: je krijgt kracht naar kruis, geestkracht om lijden aan te kunnen, om licht in het donker te blijven zien. Mensen ervaren dat echt en stralen het ook uit.

“Ik ben met u…” Gods nabijheid uit zich vaak onverwacht, in een gebaar, een woord, een blik, een hand, een lach, een omhelzing, ja zelfs in een reep chocola met liefde gedeeld.

“Ik ben met u…” Het is een belofte, een blijde boodschap. Ik hoop dat u en ik wanneer het nodig is die mogen ervaren als levende werkelijkheid.
PJ