Visser van mensen

10 februari 2019

Jaar C, 5e zondag door het jaar, 10 februari 2019
Lucas 5, 1-11

In het Evangelie van vandaag zegt Jezus tegen Simon Petrus: ‘Voortaan zult ge mensen vangen’! Klinkt dat als een aanlokkelijk voorstel voor een carrièreswitch? Mensen vangen in plaats van vissen in het meer? Het klinkt als een onmogelijke opdracht: wie laat zich nu vangen? Laten mensen zich wel vangen? Vangen, gevangenis dat klinkt als niet meer vrij zijn, onderdrukt worden. In het evangelie van Matteüs klinkt het in dat opzicht al wat anders uit Jezus’ mond: ‘Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken!’ (Mattheüs 4:19).

Simon Petrus en zijn kameraden hebben hard gewerkt. Ze zijn teleurgesteld dat het zo tegenzit. ’s Nachts op het meer om de kost te verdienen, overdag met Jezus optrekken om Gods woord te verkondigen. Ze kunnen het niet geloven dat op Jezus’ woord de vangst zo overvloedig kan zijn.

Blijven we even bij dat beeld van vangen en gevangen zijn. Een visser vangt zijn prooi met een net of aan een lijn met lokaas en een haak. In het eerste geval wordt je met honderden zo niet duizenden tegelijk uit het water geschept en op het droge gebracht. In het tweede geval is daar het lokaas en dan die scherpte punt waarmee je naar boven wordt getrokken. In beide gevallen is het met je gedaan. Dat zal Jezus toch niet bedoeld hebben!

De Britse zanger Sting bracht in 1985 het album ‘the dream of the blue turtles’ uit. Het was zijn eerste solo werk na een periode van ruim acht jaar als voorman van de band The Police. Ze waren razend populair maar kwamen destijds niet meer tot nieuw gezamenlijk werk. Het openingsnummer van de plaat is veel betekenisvol ‘If you love somebody, set them free’. Was het leven als muzikant langs de poppodia van de wereld te beklemmend om nog tot creativiteit te komen? Waren ze het harde werken en veel van huis zijn beu en verlangden ze naar vrijheid? Weg van de sleur die ook beroemd en succesvol zijn me zich mee kan brengen.

Mensen vangen. Jezus gebruikt het woord vangen niet in de betekenis van zieltjes te winnen. In het Grieks waarin deze tekst destijds werd overgeleverd heeft ‘vangen‘ de betekenis van ‘in leven houden of ‘tot leven brengen‘. En zelfs in het hedendaagse Grieks kan het te maken hebben met: aanraking, beroering, ontmoeting, elkaar treffen. Helemaal geen verkeerde betekenissen wanneer we dat in het licht van Gods woord bekijken.

Ons geloof legt immer de nadruk op zelf kiezen, vrijwillig het pad van God volgen. Dat heeft niks te maken met je in laten palmen door mooie woorden en al helemaal niks met netten of lokaas en vishaakjes! De betekenis van Jezus‘ woorden ligt meer in de lijn van: Eerst waren jullie op eigen kracht bezig. Jullie hebben gezwoegd voor jullie eigen belangen. Vanaf nu gaat je zorg uit naar andere mensen. Wat is hun behoefte? Hoe kun je voor ze zorgen, ze tot leven wekken en in leven houden. We laten achter van wat we zijn geweest en kijken uit naar wat God voor ons in petto heeft.

Sting zette zijn muziekloopbaan succesvol voort. Hij omringt zich met andere muzikanten en verkent andere stijlen dan de reggae, new wave en punk waarmee The Police bekend waren geworden. Sting heeft zichzelf een aantal jaren geleden agnost genoemd. Een agnost is iemand die niet overtuigd is van het bestaan van een bovennatuurlijke macht die wij God noemen. Toch zijn in veel van zijn muziekteksten verwijzingen naar ons christelijke geloof terug te vinden. Sting is blijkbaar geworteld in het geloof en heeft aangevoeld dat hij een vrije keuze heeft om in God te geloven.

De evangelist Lucas laat ons door Jezus optreden zien dat het de moeite waard is om Hem te volgen. Wanneer de leerlingen het eigenlijk niet zien zitten om verder te gaan met vissen wekt Jezus ze op om toch door te gaan. Zo kan het ook met ons zijn: wanneer we langs het water komen kunnen we de vis niet zien die er onder het oppervlak zit. Geloven we dan toch dat het mogelijk is. Er is vis in overvloed! Voortaan mogen we die boodschap ook aan andere mensen vertellen.

Jezus zegt ook vandaag tegen ons: ‘vrees niet, volg mij maar’. Het is aan ons de keuze om dat ook daadwerkelijk te doen. Brengen wij ons boten aan land en laten we alles achter? Pakken we onze nieuwe missie op? Onze kerk, onze parochie heeft vandaag de dag mensen nodig die visser willen zijn. Visser van mensen om de blijdschap als kinderen van Gods te laten ontdekken. Wij mogen aan anderen doorgeven dat je er mag zijn zoals je bent. Gevangen worden in vrijheid, vrij van angst en zorgen. Kom maar mee: je mag met ons mee, wij zullen je beschermen!

 

BJ