Wees niet bang

21 juni 2020

Jaar A, 12e zondag door het jaar, 21 juni 2020
Jeremia 20, 10-13, Romeinen 5, 12-15 en Matteüs 10, 26-33

‘Wees niet bang’ horen we Jezus vandaag zeggen in het Evangelie. Om die uitspraak, die aanmoediging, goed te kunnen verstaan plaatsen we hem in de tijdlijn van het verhaal. Matteüs 10. We zijn nog niet op de helft van het Evangelie dat uit 28 hoofdstukken bestaat. In hoofdstuk vijf houdt Jezus zijn bekende Bergrede met de zaligsprekingen. In parabels en lessen over de wet van Mozes, bidden en het koninkrijk van God. De toehoorden waren erg verbaasd. Ze waren erg onder de indruk van wat Jezus hun vertelde. Want het was duidelijk dat Hij wist waar Hij het over had. Dat was wel anders dan ze gewend waren bij hun eigen wetgeleerden.

Na de Bergrede – die drie hoofdstukken in beslag neemt – doet Jezus een groot aantal wonderbaarlijke genezingen: hij geneest een zieke man, de zoon van een Romeinse officier, de schoonmoeder van Petrus en in het voorbijgaan een vrouw. Hij maakt bovendien een meisje weer levend, laat blinde mensen zien en jaagt kwade geesten weg. Ondertussen verblijven ze ook nog in een boot op een meer waarbij de boot tijdens ruw weer dreigt te zinken. De leerlingen zijn bang. Jezus slaapt en maar weet het water tot bedaren te brengen. Het blijft voor Jezus niet bij woorden alleen. Hij brengt zijn heil in de praktijk.
Dan vraagt Jezus aan de mensen – specifiek zijn apostelen – hem te volgen. Hij heeft ze tot leerling geroepen en zendt ze nu uit. ‘Wees niet bang’, zegt Jezus daarbij. ‘Ik stuur jullie uit als schapen onder de wolven’. Maak je niet druk over wat je zeggen zal: de geest zal het je ingeven.

‘Wees niet bang’: er is in de laatste maanden genoeg geweest om bang voor te zijn. Het Corona-virus dat ons land als een onzichtbare deken binnentrok en tot ziekte en dood leidde. Bovenal de quarantaine en andere maatregelen waarvan we eigenlijk tot op de dag van vandaag niet weten wanneer het zich ten goede zal keren. Ondertussen stond de Peel in brand en kwam het na de gewelddadige dood van een zwarte man in Amerika tot wereldwijde protesten die uitgroeiden tot een beeldenstorm die tot aan onze voordeur lijkt op te trekken. Onze gemoedstoestand heeft directe invloed op onze lichaamsfunctie: angst maakt dat we in onze reflex schieten tot vechten, vluchten of blokkeren. Het beïnvloedt ons afweersysteem, stress maakt ons ziek en maakt dat ons denkvermogen wordt aangetast. Alle reden om de aansporing van Jezus ter harte te nemen.

‘Wees niet Bang’: Afgelopen vrijdag vierden we het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus. Het is na Pinksteren het derde feest dat ons regelrecht naar Jezus brengt. Paus Benedictus schreef in 2008 over het Heilig Hart van Jezus met verwijzing naar zijn Encyclieken ‘God is Liefde’ (Deus Caritas Est, 2005) en de Hoop (Spe Salvi, 2007): Na het feest van de Heilige Drie-eenheid en vorige week Sacramentsdag brengt het Heilig Hart van Jezus het mysterie van zowel de menswording, de verlossing als de eeuwigdurende liefde van God bij elkaar. God wordt mens, sterft de kruisdood en verlost ons van het kwaad en schenkt ons de heilige Geest als teken van de liefde van God voor ons als zijn kinderen.
Het Heilig Hart van Jezus is – naast het kruis – lange tijd een dominant symbool geweest in ons geloof. Tot ver in de jaren zestig hadden vele gezinnen een Heilig Hartbeeld in huis dat een prominente plaats kreeg.

In onze parochie staan op vele plaatsen beelden met als symboliek het Heilig Hart van Jezus. Afgelopen vrijdag hebben we daar via Facebook van pastoor Paul Janssen nog mooie foto’s van kunnen zien. Uit de reacties blijkt dat er nog vele beelden gespaard zijn gebleven en nog steeds een bron van hoop zijn voor mensen van deze tijd.

Juni is van oudsher de maand waarin we de toewijding tot Jezus mogen vernieuwen. We bewegen ons opnieuw naar het centrum toe van ons geloof. Het menselijk Hart van Jezus leidt ons naar de eeuwige liefde en zorg van God voor ons. Vanuit dat centrum kunnen we de verschillende situaties in een mensenleven en de last van elke dag weer aan.

Ook wij mogen ons tot leerling van Jezus geroepen weten. Hij vraagt ons Hem te volgen en het geloof in Hem – dat is onze verlossing – te verkondigen. Het ‘wees niet bang’ is enerzijds een aansporing om ons niet aan de angst over te geven. We mogen de hoop koesteren dat de situatie zich ten goede zal keren. Anderzijds is het ‘wees niet bang’ een opdracht om de liefde van God zonder voorbehoud en ten volle in de wereld te brengen. Het beeld van het Heilig Hart van Jezus mag ons daar elke keer weer aan herinneren.

BJ