Zonder waarom

26 februari 2017

Jaar A, 8e zondag door het jaar, 26 februari 2017
Jesaja 49, 14-15, 1 Korintiërs 4, 1-5 en Matteüs 6, 24-34

Vertrouwen… Jan Terlouw heeft daar nog niet zo lang geleden een lans voor gebroken bij De Wereld Draait Door. Afgelopen week was hij weer in dat programma. Nu om te vertellen over een manifest dat dat tien jonge politici van tien partijen gezamenlijk hebben opgesteld over hoe we met elkaar en de aarde zouden moeten omgaan. Heel bijzonder, dat zoveel partijen het ook met elkaar eens kunnen zijn. De basis van het gesprek en de uitkomst ervan was vertrouwen.

Uit de lezingen van vandaag spreekt ook vertrouwen. Maak je niet druk! Het komt goed… lijken ze te willen zeggen. Dat is een goede raad voor de tijd waarin wij leven. Er is zoveel waar je je druk over kunt maken. Kijk maar naar het journaal en de actualiteitenprogramma’s. De situatie in de wereld, met de dagelijkse soap over wat Donald Trump nu weer heeft gedaan of juist niet, de politiek in het vuur van de verkiezingscampagnes. Er blijken heel veel mensen boos te zijn. Tegelijk las ik over een onderzoek dat de meeste mensen toch nog altijd heel gelukkig zijn. Hoe moet het verder met de wereld, Europa, ons land, het klimaat? Wat is waar, wat is nepnieuws, wat zijn alternatieve feiten? Je ziet door de bomen het bos niet meer. En daarom maken veel mensen zich zorgen.

In de Roerom van deze maand stond een artikel van Margreet Spoelstra. Zij herkent zich daarin. Ze schrijft:

“Ik kan me niet herinneren ooit eerder zoveel bezorgdheid om me heen gezien en gevoeld te hebben. (…) En toen was daar opeens dat gedichtje van de Duitse mystieke dichter Angelus Silesius. “De roos zonder waarom”. Lang geleden geschreven – de dichter is geboren in 1624 – en van een ogenschijnlijk grote eenvoud. Maar zo veelzeggend. En het leek alsof even alle bezorgdheid verdween.

‘De roos is zonder waarom
Zij bloeit omdat zij bloeit
Zij geeft geen acht op zichzelf
vraagt niet of men naar haar kijkt.’”

De Roerom, jaargang 31, nr. 6, februari 2017, p. 9

Een prachtig gedichtje: een roos, een bloem denkt niet na, die is er gewoon, die hoeft er helemaal niets voor te doen. Ze is niet mooier als iemand ernaar kijkt of niet. Als wij als mensen zo eens zouden kunnen leven: leven zonder waarom. Leven zonder je druk te maken, zonder te vragen naar het nut of het doel van de dingen, maar alleen met aandacht voor wat groter is dan wij, met vertrouwen.

Dat is wat Jezus bedoelt als hij ons uitnodigt om naar de vogels in de lucht en de bloemen op het veld te kijken en zegt: Wees niet bezorgd, maar je niet druk. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf. Leef vandaag, wees aandachtig, laat de levensadem door je heen gaan. Zeg ‘ja’ tegen vandaag en laat morgen voor zichzelf zorgen. Leven zonder waarom, als een roos.

 

PJ