Disclaimer

Hierna vermelde regels zijn van toepassing voor de gehele inhoud van deze website. Indien u de website bezoekt gaat u akkoord met het volgende:

Elk gebruik van de inhoud van deze website in de vorm van kopie of op welke andere wijze dan ook is voorbehouden aan de Parochie Heilige Willibrord Deurne. Het is verboden om content van deze website in enigerlei vorm te kopiëren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Parochie Heilige Willibrord Deurne.

De Parochie Heilige Willibrord Deurne is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook en eventuele nadelen ten gevolge van de inhoud van de site of gebruik daarvan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud en/of het gebruik van deze website alsmede de op deze website voorkomende tekst, vorm, fotografie en film.

De Parochie Heilige Willibrord Deurne neemt de zorg voor deze website serieus. Regelmatig zullen aanvullingen en wijzigingen plaatsvinden.

Aan onvolledigheden of onjuistheden of fouten in de website kunnen geen rechten ontleend worden. De Parochie Heilige Willibrord Deurne kan de website verwijderen zonder voorafgaande aankondiging. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij verwijdering van de website kan geen schade verhaald worden op de Parochie Heilige Willibrord Deurne

De Parochie Heilige Willibrord Deurne behoudt zich het recht voor de pagina middels statistieken onaangekondigd te monitoren en gebruik te maken van de gegevens uit de statistieken.

Op deze website zijn likebuttons en deelbuttons geplaatst om inhoud te delen op diverse social media. Om hier gebruik van te kunnen maken, is de Parochie Heilige Willibrord Deurne genoodzaakt cookies te plaatsen op deze website. Bij het bezoeken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. In de privacyverklaring van Facebook (www.facebook.com/policy.php) en Twitter (www.twitter.com/privacy) wordt aangegeven wat zij met de verkregen persoonsgegevens doen.

Persoonlijke informatie ontleend aan uw bezoek aan deze websites of het verzenden van mail via deze sites zal door ons in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Verkregen informatie zal niet zonder uw toestemming door ons aan derden worden afgestaan of gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor zij bestemd is.

Wanneer u als gebruiker van de website iets tegen komt dat niet correct is of verouderd is, kunt u dit melden bij het Parochiecentrum: info@heiligewillibrorddeurne.nl

© Parochie Heilige Willibrord Deurne.