Excursie naar Horst en Kalkar

19 augustus 2019

In het kader van 950 jaar Kerk in Deurne Op vrijdag 18 oktober 2019 organiseert de werkgroep Wisseltentoonstellingen van Stichting Behoud Sint Willibrorduskerk Deurne voor maximaal 50 personen een excursie naar Horst en Kalkar. In de 14e, 15e en 16e eeuw heeft de Willibrorduskerk een rijke inrichting gehad met altaren en beelden van o.a. Maria, […]

Lees meer »

Bedevaart naar Kevelaer

Vrijdag 11 oktober 2019 Op vrijdag 12 oktober 2018 is er vanuit Deurne een bedevaart naar Kevelaer. De bus vertrekt om 9.00 uur bij gemeenschapshuis Den Draai in Zeilberg. Ook mensen die gebruik maken van een rolstoel kunnen mee. Kapelaan Harold van Overbeek (Ommel), pastoor Paul Janssen en diaken Bart Jansen zullen meegaan. De kosten, […]

Lees meer »

Cadeau

18 augustus 2019

Op dinsdag 13 augustus 2019 ontving de parochie een prachtig cadeau: een van de 6 gebrandschilderde ramen die Hendrik en Pieter Wiegersma in 1944 maakte voor de Maria Vredeskapel in Deurne. Omdat de pastoor ze bij nader inzien te ‘onzedig’ vond, zijn ze tot grote ergernis van Wiegersma nooit geplaatst. Twee ramen (Debora en Judith) […]

Lees meer »

Verdeeld

Jaar C, 20e zondag door het jaar, 18 augustus 2019 Jeremia 38, 4-6.8-10, Hebreeën 12, 1-4 en Lucas 12, 49-53 Verdeeldheid is er altijd geweest en zal er altijd zijn in de wereld. Je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant op te slaan: protesten in Hongkong; boten met vluchtelingen op de […]

Lees meer »

Over Maria

16 augustus 2019

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2019 Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1, 39-56 Eigenlijk weten we niet zo veel over Maria. De bijbel is spaarzaam als het gaat over de moeder van Jezus. Zij komt alleen in beeld als de schijnwerpers ook op Jezus zijn gericht: als de engel Gabriël de geboorte van Jezus […]

Lees meer »

Vonk

Jaar C, 20e zondag door het jaar Lucas 12, 49-53 * Een vuur van vrede laait op door een vonk van hartelijkheid een vuur van ontmoeting ontbrandt door een vonk van aandacht een vuur van vriendschap wordt aangewakkerd door een vonk van begrip.

Lees meer »

Films, lezingen, vieringen, maaltijden

11 augustus 2019

Oecumenische activiteiten 2019-2020 Ook in het nieuwe werkjaar organiseren de Parochie Heilige Willibrord Deurne en de Protestantse Gemeente Deurne een groot aantal gezamenlijke activiteiten. Elke maand is er een film te zien in het Parochiecentrum. Rond de jaarwisseling en in de Veertigdagentijd is er een gezamenlijke maaltijd. We organiseren enkele lezingen en sluiten graag aan […]

Lees meer »

Maria Tenhemelopneming

Donderdag 15 augustus 2019 vieren we om 19.00 uur het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming in de St. Willibrorduskerk Deurne. Kerkkoor St. Willibrordus zingt. Van harte welkom!

Lees meer »

Open huis

9 augustus 2019

Jaar C, 19e zondag door het jaar Lucas 12, 32-48 * Gods rijk is als een huis met ramen en deuren open warmte die van binnen komt een gloed van hartelijkheid uitstraalt.

Lees meer »

Terug uit het schimmenrijk

4 augustus 2019

Jaar C, 18e zondag door het jaar, 4 augustus 2019 Prediker 1, 2; 2, 21-23 en Lucas 12, 13-21 “Het is niet erg dat we hier vandaag bij elkaar zijn. We gaan toch allemaal dood.” Zo ongeveer klonk de uiterst korte toespraak van een van de familieleden bij een uitvaartplechtigheid, die na deze woorden iedereen […]

Lees meer »
1 2 3 69