Agenda

zondag 20 september 2020 - zondag 13 december 2020 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: Barokmuziek

Voor u musiceren Johanneke (blokfluit) en Gerard (klavecimbel) de Wit.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon. Het is mogelijk om met uw pinpas een gift te doen.

Gerard de Wit (orgel)

Dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht geboren. In seizoen 2006/2007 studeerde hij koordirectie en zang aan de Hogeschool IDE te Gorinchem. Hij studeerde hoofdvak Orgel aan het Rotterdams Conservatorium en behaalde in juni 2010 zijn Bachelor (DM) diploma. Hoofdvakdocent was Bas de Vroome.

Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij hoofdvak Klavecimbel bij docenten Ton Koopman en Tini Mathot. De Bachelor- en Masterstudies werden cum laude afgesloten.

Tijdens zijn studies deed hij onderzoek naar ‘De instrumentale muziek van- en het leven van de figuur J. P. Sweelinck’. Tevens deed hij onderzoek naar de incomplete Cantate BWV 188 van J.S. Bach. Uit deze cantate reconstrueerde hij de Sinfonia naar aanleiding van het complete klavecimbelconcert BWV 1052. Hij studeerde Basso Continuo bij Bernard Winsemius, Patrick Ayrton en Kathryn Cok. Ook volgde hij lessen Historische Documentatie en Capita Selecta (Universiteit Leiden) bij Ton Koopman. Gerard geeft concerten in binnen- en buitenland. Hij won diverse eerste en tweede prijzen. Voor een compositiewedstrijd won hij de eerste- en publieksprijs.

Nog voor de afronding van zijn studies richtte hij een kamerkoor op met in het bijzonder aandacht voor het zeventiende en achttiende eeuws repertoire. Sinds de oprichting van het barokorkest Dutch Baroque Orchestra in 2014, heeft dit kamerkoor de naam Dutch Baroque Vocal Consort. Gerard is artistiek leider van Stichting Dutch Baroque. Ook geeft hij orgel- en klavecimbellessen.

Gerard de Wit publiceert regelmatig. Diverse orgel- en koorcomposities staan op zijn naam. Een aantal orgelcomposities zijn uitgegeven bij uitgeverij Den Hertog te Houten. Sinds 2016 is hij bezig met de samenstelling van een Psalmkoraalboek voor orgel. Als kerkorganist is Gerard verbonden aan de Hervormde gemeente te Zwijndrecht, wijk Oude Kerk.

Gerards uiteenlopende muzikale activiteiten als solist, begeleider, continuospeler, dirigent en componist zijn op diverse Cd’s vastgelegd. In 2015 richtte hij zijn eigen platenlabel Dutch Baroque Records op.

Johanneke de Wit

Johanneke, de echtgenote van Gerard, studeerde blokfluit bij o.a. Pauline Schenkelaars, Isabel Lehmann, Marjan Banis en Reine-Marie Verhagen. Naast het musiceren en lesgeven studeerde Johanneke aan de PABO te Gouda. Tijdens haar studie deed ze onderzoek naar ‘De reputatie van de blokfluit binnen de huidige muziekcultuur’. Momenteel studeert ze Barokhobo bij Robbert de Bree.

Meer informatie: gerarddewit.nl

https://youtu.be/fKZT8hD08Sc

https://youtu.be/18gcmpx625g

woensdag 30 september 2020 | 20:00 - 21:30

"Klezmajeur"

Activiteit van de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten Boxmeer,  Elsendorp, Deurne en Venray

Dit seizoen zullen de bijeenkomsten in het Zonnelied in Venray worden gehouden omdat we daar aan alle Covid-19 regels kunnen voldoen. De avonden zijn aangepast. Zo zal er geen koffie-/theepauze zijn. Aanmelden is verplicht via het e-mailadres hamvanhelsdingen@home.nl . Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan ook de namen en de contactgegevens (email en telefoonnummer). Wij hopen van harte u te mogen
begroeten! Bij deze activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp.

Klezmer met een kwinkslag

Het woord Klezmer is een samenstelling van twee Hebreeuwse woorden ‘Kley Zemer’ wat ‘instrument van het lied’ betekent. Het is vooral feestmuziek, maar vaak wel met een fikse portie melancholie. Invloeden van Arabische muziek kun je horen in de gebruikte toonladders, die de muziek zo vrolijk en verdrietig tegelijk doen klinken. Klezmer is een smeltkroes van heel wat culturen, en daarbij hoort ook dat de Klezmerbeweging sterk begaan is met het lijden van de zwakkeren. Niet voor niets zijn het vaak Klezmorim in Israel die hun best doen om vreedzame projecten samen met Palestijnen te organiseren, zoals muziek maken en kinderen samen naar school sturen.

zondag 18 oktober 2020 | 16:00 - 17:00

Luid de klokken !

Luidklokken sinds de Middeleeuwen in beeld en geluid
door Bert Augustus (campanoloog)

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon. Het is mogelijk om met uw pinpas een gift te doen.

Eigenlijk zou Vocaal Ensemble “Korale” uit Aarle-Rixtel vandaag optreden. Maar door de coronapandemie is het voor koren nog zoeken naar een goede vorm op uitvoeringen te geven. Ook hebben de repetities lang stil gelegen. Dit concert houdt u dan ook nog tegoed.

De vrijgekomen ruimte zal door Bert Augustus, organist en campanoloog, worden gevuld met de klanken van klokken en een boeiende lezing over dit instrument dat zich overal vanuit kerktorens en carillons laat horen.

Bert Augustus

Bert Augustus trad in 1989 in dienst bij Eijsbouts als campanoloog en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een alom gewaardeerde autoriteit op het gebied van klokken en beiaarden. Hij heeft een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbreding en verdieping van de campanologie als wetenschap. Hij is vanaf 1991 als vrijwilliger actief bij het Museum Klok en Peel. Zijn bijzondere expertise als campanoloog is van grote betekenis voor de inhoudelijke kwaliteit van het museum. Met zijn enorme kennis over klokken, zijn muzikaliteit en zijn enorme wereldwijde netwerk draagt hij voor een heel groot deel bij aan het succes van Museum Klok en Peel. Ook in de rest van zijn vrije tijd zet hij zich in voor klokken, orgels en carillons. Vanaf 2002 is hij organist van het Smitsorgel in de St. Martinuskerk van Sint Oedenrode. Daarnaast is hij beheerder van het historische orgel en carillon van de kerk. Datzelfde doet hij sinds 2011 in de Willibrorduskerk in Deurne.

Daarnaast is hij als lid van de werkgroep Concertcyclus Willibrorduskerk Deurne medeorganisator van de maandelijkse concerten die in de Willibrorduskerk plaatsvinden.

Voor zijn verdiensten ontving hij in 2018 de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

 

dinsdag 03 november 2020 | 20:00 - 21:30

De ladder van de kloosterlingen

Activiteit van de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten Boxmeer,  Elsendorp, Deurne en Venray

Dit seizoen zullen de bijeenkomsten in het Zonnelied in Venray worden gehouden omdat we daar aan alle Covid-19 regels kunnen voldoen. De avonden zijn aangepast. Zo zal er geen koffie-/theepauze zijn. Aanmelden is verplicht via het e-mailadres hamvanhelsdingen@home.nl . Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan ook de namen en de contactgegevens (email en telefoonnummer). Wij hopen van harte u te mogen
begroeten! Bij deze activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp.

De spiritualiteit van de lectio divina
Lezing door Jos de Heer

De twaalfde-eeuwse kartuizer monnik Guigo II schetst in zijn geschrift ‘De ladder van de kloosterlingen’ (Scala Claustralium) een weg naar vereniging met God. Jos de Heer biedt een nieuwe vertaling van dit geschrift, dat hij voorziet van uitleg. Hij confronteert deze spiritualiteit en levenswijze met die van onze tijd in een persoonlijk getinte zoektocht. Ook geeft hij praktische aanwijzingen voor de meditatieve lezing.

Jos de Heer is predikant van de protestantse kerk van Zaltbommel en was jarenlang voorzitter van Vacare, PKN-platfo rm voor meditatief leven. Bij de Academie PKN geeft Jos de cursus ‘Begeleiding Meditatie’.

 

zondag 08 november 2020 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: CD-presentatie werken van C.Ph.E. Bach

CD-presentatie met opnamen van de Smitsorgels in St. Oedenrode en Deurne. Eric Koevoets speelt orgelwerken van C. Ph. E. Bach.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon. Het is mogelijk om met uw pinpas een gift te doen.

Eric Koevoets

Eric Koevoets, geboren in 1967 te Rotterdam, studeerde aan het Rotterdams Conservatorium af in 1991 voor orgel (Docerend en uitvoerend musicus) bij Jet Dubbeldam en voor piano (Docerend musicus) bij Frans van Hoek en in 2002 voor koordirectie bij Barend Schuurman. Hij volgde improvisatielessen bij Arie J. Keijzer en behaalde zijn diploma kerkmuziek ten overstaan van de Commissie Bevoegdheidsverklaringen van de R.K. Kerk. Momenteel bekwaamt hij zich verder in de improvisatiekunst bij Hayo Boerema.

Vanaf 1990 tot 2006 is Eric Koevoets werkzaam als dirigent-organist in de Sint Antoniuskerk te Dordrecht. Hij beschikt daar over het Pelsorgel uit 1950. Sinds 2006 is hij als dirigent-organist verbonden aan de Sint Lambertuskerk te Rotterdam-Kralingen, waar hij het Maarschalkerweerdorgel uit 1900 bespeelt. Tevens is hij artistiek leider van ‘Venster op muziek in de Lambertus’ en stichting Orgelconcerten Dordrecht.

Hij is als concerterend organist veelvuldig nationaal en internationaal actief. Daarnaast werkt hij mee aan concerten als begeleidend organist en continuospeler. Hij componeerde diverse werken, waaronder koormuziek, verschillende composities voor sopraan en orgel en orgelwerken.

Sinds 2006 is hij dirigent van Vrouwenkoor La Confiance uit Dordrecht. Tevens is hij dirigent van projectkoor Vocaal Ensemble Distinto, waarmee hij ondermeer de Matthäus Passion heeft uitgevoerd. Hij is 8 jaar als dirigent actief geweest bij het Zevenbergs Vocaal Ensemble.

Tenslotte is hij sinds 1991 als piano- en orgeldocent verbonden aan Muziekonderwijscentrum Dubbelsteyn te Dordrecht, waar hij een uitgebreide lespraktijk heeft.

Eric Koevoets vindt het waardevol om zijn interpretatie van orgelwerken vast te leggen. Onder het label Swell Records brengt hij de vertolking van het volledige orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach uit. Dit doet hij op moderne orgels, omdat hij wil uitdragen dat de inhoud en kwaliteit van al deze composities veel verder reiken dan alléén hun historische context, hoe fenomenaal Bach’s werk op oude orgels ook klinkt en daar ook zonder meer thuis hoort. De wijze waarop hij dit doet onderbouwt hijzelf als volgt:
“Voor mij is het een innerlijke behoefte dat niet alleen polyfonie, vorm, monumentaliteit, vitaliteit en hartstocht, maar ook poëzie en lyriek tot hun recht komen. Muziek dient te ‘ademen in de akoestiek’. Registerkeuze, frasering, articulatie en met name tempokeuze worden hierdoor in hoge mate bepaald en geven aldus expressiviteit aan de vermeende objectiviteit van de orgeltoon.”

Vandaag wordt een nieuwe CD gepresenteerd, met opnames van de Smitsorgels in St. Oedenrode en Deurne.

 

zondag 29 november 2020 - zondag 13 december 2020 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: Rietkwintet Mixoreedian

Rietkwintet Mixoreedian treedt voor u op. Dit concert is een samenwerking met Academy of Music and Performing Arts (AMPA; conservatorium van Tilburg).

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon. Het is mogelijk om met uw pinpas een gift te doen.

Mixoreedian

Mixoreedian (2019) is een jong en ambitieus ensemble gevormd uit het verlangen van vijf internationale studenten om samen kamermuziek te ontdekken en uit te voeren.

Zij doen dit in de uiterst veelzijdige combinatie van een rietkwintet. Door de nauwe samenwerking met componisten en arrangeurs heeft Mixoreedian een grote variatie aan werken dat hen goed past. Het ensemble gebruikt zijn grote kleurenpallet om zowel originele composities als arrangementen van oude-klassiekers tot leven te brengen.

vrijdag 18 december 2020 | 15:00 - 15:45

Concertcyclus: Orgel op vrijdag 4

Nieuw in de Concertcyclus zijn dit jaar vier orgelbespelingen tijdens de vrijdagmarkt. Boodschappen doen en cultuur opsnuiven, een verrassende combinatie.

Op de wisseling van herfst naar winter krijgt het Mariabeeld haar wintergewaad aan en klinkt het Smitsorgel.

maandag 18 januari 2021 | 20:00 - 21:30

Duurzame duurzaamheid

Activiteit van de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten Boxmeer,  Elsendorp, Deurne en Venray

Dit seizoen zullen de bijeenkomsten in het Zonnelied in Venray worden gehouden omdat we daar aan alle Covid-19 regels kunnen voldoen. De avonden zijn aangepast. Zo zal er geen koffie-/theepauze zijn. Aanmelden is verplicht via het e-mailadres hamvanhelsdingen@home.nl . Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan ook de namen en de contactgegevens (email en telefoonnummer). Wij hopen van harte u te mogen
begroeten! Bij deze activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp.

Ecologische bekering en betrokkenheid
Lezing door Krijn Pansters

De ‘wicked problems’ van vandaag – vervuiling, verarming, verdrijving – vragen om engagement en inzet van iedereen. Ieder individu heeft de plicht (en meestal ook de mogelijkheid) om de eigen houding en het eigen handelen kritisch te doordenken. Niemand staat daarbij alleen. Krijn Pansters gaat vanuit de franciscaanse traditie dieper in op ecologie – goed gedrag tegenover mens en milieu – als een probleem van betrokkenheid, bekwaamheid en bekering. Te midden van de vele technologische of
economische maatregelen, maken deze drie duurzaamheid echt duurzaam.

Krijn Pansters is stafmedewerker van het Franciscaans Studiecentrum aan Tilburg University.

woensdag 17 maart 2021 | 20:00 - 21:00

Pasen in fragmenten

Activiteit van de regionale werkgroep Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeenten Boxmeer,  Elsendorp, Deurne en Venray

Dit seizoen zullen de bijeenkomsten in het Zonnelied in Venray worden gehouden omdat we daar aan alle Covid-19 regels kunnen voldoen. De avonden zijn aangepast. Zo zal er geen koffie-/theepauze zijn. Aanmelden is verplicht via het e-mailadres hamvanhelsdingen@home.nl . Geef uw naam, adres en woonplaats door, het aantal personen waarmee u komt en waarmee u een huishouden vormt en daarvan ook de namen en de contactgegevens (email en telefoonnummer). Wij hopen van harte u te mogen
begroeten! Bij deze activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €5,= pp.

Ooggetuigen vertellen over opstanding
Voorstelling door Kees Posthumus met muzikale ondersteuning van Henk van Glabbeek

Deze voorstelling bestaat uit zes indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers. Zo ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen.
Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw en eigentijds vertellen.

Kees Posthumus werd opgeleid tot onderwijzer en studeerde vijf jaar theologie in Nijmegen en Utrecht. Sinds september 2010 wijdt hij zich fulltime aan vertellen, schrijven en voorzitten.

Download agenda in ical formaat ical