Agenda

zondag 20 oktober 2019 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: Annelies Boons en Lieke Op ’t Roodt

Voor u treedt op het duo Annelies en Lieke. Annelies zingt voor u en Lieke speelt accordeon.

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met het conservatorium van Tilburg.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon.

 

 

vrijdag 25 oktober 2019 | 21:15 - 22:30

Concertcyclus: Canto Ostinato bij kaarslicht

Vrijdag 25 oktober 2019 om 21.15 uur

De Canto Ostinato gaat op herhaling. We hebben dit indrukwekkende muziekspektakel immers al eens mogen beleven in oktober 2016. Maar nu wordt het nóg specialer!

Tijdens de viering van All Hallows Eve wordt onze kerk verlicht met duizenden kaarsen. Dit is een heel sfeervolle gebeurtenis die vele bezoekers trekt. Om nu deze avond te vervolmaken wordt aansluitend aan de activiteiten een speciaal concert georganiseerd: de Canto Ostinato bij kaarslicht, met twee orgels en een vleugel.

Kom en beleef de muziek, en raak ook in vervoering!

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon.

foto: Hein van Bakel

 

zondag 27 oktober 2019 | 20:00 - 21:45

Film in het parochiecentrum

Vanaf september vieren we 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Deze film gaat iets verder terug in de tijd. Maar de boodschap van vrijheid blijft dezelfde.

Meer informatie bij het Parochiecentrum.

De entree is vrij. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon om onze activiteiten mogelijk te blijven maken.

 

zondag 10 november 2019 | 19:00 - 20:00

Taizé-viering

Oecumenische viering
zondag 10 november 2019
19.00 uur, inzingen vanaf 18.30 uur
Protestantse Kerk, Helmondseweg 5, Deurne
mmv de Protestantse Cantorij

Zang, teksten, gebeden, muziek en stiltes bepalen de meditatieve sfeer die typisch is voor Taizé. Uiteraard hoort daar ook veel kaarslicht bij. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee in het Reddingiushuis.

Meezingen helpt om in de sfeer te komen. Daarom zingen we vanaf 18.30 uur de liederen in. Dan klinken ze tijdens de viering vertrouwd.

woensdag 13 november 2019 | 20:00 - 22:00

De achterkant van Nederland

Lezing door Pieter Tops

Nederland heeft een achterkant, een schaduwkant die crimineel van aard is en die zich, ingebed in steden en dorpen, buiten de greep en het zicht van de overheid ontwikkelt. Dit verschijnsel wordt aangeduid met het begrip ondermijning of ‘ondermijnende criminaliteit’. Daarover schreef Pieter Tops samen met Jan Tromp het boek De achterkant van Nederland (2017). Deze criminaliteit ontwikkelt sluipenderwijs grote sociale en economische invloed. Zij ondermijnt de fundamenten van de rechtsstaat en daarmee ook de veiligheid en integriteit van de samenleving.

Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij. Zij is op allerlei manieren vermengd met en ingebed in het dagelijkse leven van veel ‘gewone’ mensen. Zij kan daar als het ware in ‘oplossen’. Daarmee ontstaat een context voor acceptatie van crimineel gedrag, die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid ervan.

De drugsproductie en –handel zijn de motor van het criminele systeem, ook al vanwege de enorme sommen geld die er in die wereld omgaan. Wanneer we de omzet van hennep, synthetische drugs en de handel in cocaïne bij elkaar optellen, gaat het – in Nederland – ongetwijfeld om een miljardenindustrie. We kunnen stellen dat het een verschijnsel is dat doodeenvoudig uit de hand is gelopen, ook vanwege het relatief tolerante drugsklimaat in Nederland.

Pieter Tops is hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie. Hij geniet bekendheid vanwege zijn onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit.

De entree is vrij. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon om onze activiteiten mogelijk te blijven maken.

zondag 17 november 2019 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: gitarist Michael van Dijk

In het laatste concert van de concertcyclus 2019 geeft Michael van Dijk een solo-recital op gitaar. Zie ook: www.michaelvandijk.com .

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met het conservatorium van Tilburg.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon.

 

 

zondag 24 november 2019 | 20:00 - 22:30

Film in het parochiecentrum

Een film over mensen met een verstandelijke beperking die helaas nog altijd meewarig worden aangekeken, maar net zo goed mens mogen zijn.

Meer informatie bij het Parochiecentrum.

De entree is vrij. Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag € 5,= per persoon om onze activiteiten mogelijk te blijven maken.

 

dinsdag 26 november 2019 | 20:00 - 22:00

Leven met niet aangeboren hersenletsel

Lezing door Wim Hordijk, bijgestaan door huisarts Kees de Kock.

Niet-aangeboren hersenletsel of NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Vaak is aan de buitenkant niet te zien of iemand hersenschade heeft.  Niet te zien, maar heel vaak wel te merken.  Door de omgeving vaak onbegrepen, want die is onwetend.  Hoogste tijd dus om NAH onder de aandacht te brengen.  Om meer begrip te vragen voor mensen die zo maar, van de ene op de andere dag een persoon met hersenletsel zijn.

Eén van die mensen is Wim Hordijk uit Helmond. Als emeritus predikant gaat hij nog regelmatig voor in kerkdiensten. Ook in Deurne. Hij vindt het belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan dit onderwerp. Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is als je omgeving niet begrijpt wat er precies aan de hand is. Hij wil zijn ervaringsverhaal met ons delen, maar de voorwaarde was wel dat er ook medische ondersteuning aanwezig is.

Huisarts Kees de Kock en expert NAH verpleegkundige Joke Driessen zullen de medische kant van NAH kort toelichten. Lianne Voncken, verliesdeskundige, vertelt welke impact NAH op een mens én zijn omgeving heeft.

Na de pauze is er voldoende gelegenheid om (schriftelijk) vragen te stellen aan Wim Hordijk en de professionals.

De entree is gratis Wel vragen we bij de uitgang een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 5,= per persoon (inclusief koffie)

zondag 08 december 2019 | 19:00 - 20:30

Wereldlichtjesdag

Herdenking van overleden kinderen
zondag 8 december 2019
19.00 uur, St. Willibrorduskerk, Markt 9, Deurne

Wereldwijd worden op de tweede zondag van december lichtjes aangestoken voor overleden kinderen. Elk jaar merken we dat er veel behoefte is aan ruimte om overleden kinderen te herdenken. Verdriet kan soms heel intens gevoeld worden, jarenlang ook. Maar in het leven van alle dag is er weinig gelegenheid om daarover te praten. “Het leven gaat door,” wordt wel gezegd. Maar voor ouders die hun kind verloren hebben, kan de tijd soms stil staan.

Wij sluiten ons daarom aan bij deze zinvolle traditie in een laagdrempelig, oecumenisch samenzijn met gedichten, gedachten, gebed en zang, stilte, licht, en vooral ook activiteiten.

Ouders van overleden kinderen zijn welkom, maar natuurlijk ook broers, zussen, grootouders, andere familieleden en iedereen die zich verbonden voelt. Zo willen we de wereld even letterlijk wat lichter maken voor mensen die een kind verloren hebben.

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten. Er is koffie, thee en limonade.

 

vrijdag 10 januari 2020 | 18:00 - 20:00

Ontmoetingsmaaltijd

Samen eten verbindt.
Van harte uitgenodigd om aan te schuiven!

Een fantastische kookploeg staat op vrijdag 10 januari 2020 klaar in het Reddingiushuis om u een heerlijke avond te bezorgen. Reserveer tijdig een plekje. De kosten bedragen: € 12,50 pp.

 

1 2 3

Download agenda in ical formaat ical