Agenda

woensdag 20 februari 2019 | 20:00 - 22:00

Liberaal christendom

Lezing door Rick Benjamins
woensdag 20 februari 2019, 20.00 uur
Protestantse kerk, Veerstraat 24, Boxmeer

In 2016 verscheen het boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken. Dit boek werd geschreven door theologen van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en Op Goed Gerucht onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. Het boek probeert het christendom op een eigentijdse, liberale manier te vertolken. De eerste zin van het boek luidt als volgt: ‘Een liberale theologie is een theologie die onorthodox, open, vrijmoedig, vrijzinnig of modern is, of vooral op zo’n manier de christelijke traditie interpreteert’. In zijn lezing zal Rick Benjamins nader ingaan op de belangrijkste uitgangspunten van het boek.

Rick Benjamins was predikant en is bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de RuG en de PThU. Hij doceert dogmatiek aan de PThU.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 5,= per persoon).

zondag 24 februari 2019 | 20:00 - 21:15

Film in het Parochiecentrum

zondag 24 februari 2019, 20.00-21.15 uur
Parochiecentrum, Visser 2, Deurne

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 5,= per persoon).

Wilt u op de hoogte blijven welke films wij tonen en wanneer, meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie.

 

zondag 10 maart 2019 | 18:30 - 20:00

Taizé-viering

Oecumenische viering
Zondag 10 maart 2019, 19.00 uur; inzingen vanaf 18.30 uur
St. Willibrorduskerk, Markt 9, Deurne
m.m.v. de Protestantse Cantorij

Zang, teksten, gebeden, muziek en stiltes bepalen de meditatieve sfeer die typisch is voor Taizé. Uiteraard hoort daar ook veel kaarslicht bij.

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een koffie of thee in de kerk.

zondag 17 maart 2019 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: Helmonds Kamerkoor

Die sieben letzten Worte

Deze prachtige compositie van Joseph Haydn, wordt door het Helmonds Kamerkoor voor u ten gehore gebracht.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon.

 

vrijdag 22 maart 2019 | 18:00 - 20:00

Vastenactie-maaltijd

Samen eten
vrijdag 22 maart 2019, 18.00-20.00 uur
Reddingiushuis, Helmondseweg 15, Deurne
Reserveren noodzakelijk; kosten: € 12,50 per persoon

Tijdens een smakelijke, vegetarische maaltijd wordt het doel van de Vastenactie gepresenteerd.

zondag 24 maart 2019 | 20:00 - 21:40

Film in het Parochiecentrum

zondag 24 maart 2019, 20.00-21.40 uur
Parochiecentrum, Visser 2, Deurne

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 5,= per persoon).

Wilt u op de hoogte blijven welke films wij tonen en wanneer, meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie.

woensdag 27 maart 2019 | 08:00 - 20:00

Abdijdag St. Willibrordsabdij Doetinchem

m.m.v. Thomas Quartier
woensdag 27 maart 2019
8.00-20.00 uur, Parochiecentrum, Visser 2, Deurne
Aanmelden noodzakelijk; kosten: € 30,= per persoon.

“Belijdenis en schoonheid”, zo staat er in het wapen van de St. Willibrordsabdij in Doetinchem. We maken kennis met de abdij en met het leven dat de monniken leiden.

Het benedictijnse kloosterleven wordt gedragen en bepaald door drie pijlers: het gebed, de lezing en de arbeid. Doel van dit levenspatroon is dat de monnik als mens geleidelijk groeit tot innerlijke heelheid en tot het geluk om God boven allen en allen lief te hebben. Het dient om de liefde te leren, om te ontdekken dat ons hoogste geluk niet bestaat in krijgen maar in lief-hebben. De Benedictijnen zijn een contemplatieve (beschouwende) orde, in tegenstelling tot actieve kloosterordes die zich bijvoorbeeld wijden aan onderwijs of missiewerk.

We vertrekken vanaf het Parochiecentrum (waarschijnlijk) met een bus naar Doetinchem.
Monnik Thomas Quartier zal ons ontvangen en rondleiden.

Aanmelden kan vanaf nu bij het Parochiecentrum. Hier betaalt u ook het bedrag van € 30,= per persoon. De aanmelding is pas definitief als ook betaald is. Er kunnen maximaal 50 mensen mee.

Informatie over de St. Willibrordsabdij kunt u vinden op: www.willibrordsabdij.nl

zondag 31 maart 2019 | 16:00 - 17:00

Concertcyclus: Open podium unplugged

Leerlingen Peellandcollege en Willibrord Gymnasium

Ook in het Deurnese voortgezet onderwijs zijn veel leerlingen, onder leiding van hun bevlogen docenten, intensief met muziek bezig. Het zijn jongelui die de kwalificatie ‘Jong Talent’ verdienen en daarom bieden wij hen graag een podium in de Concertcyclus.

Dit gevarieerde akoestische concert vindt plaats in intieme ambiance van de Protestantse Kerk aan de Helmondseweg 5.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd met een richtbedrag van € 5,= per persoon.

 

zondag 07 april 2019 | 20:00 - 21:00

Film "Aan de andere kant" - Bakel en Bakel

zondag 7 april 2019, 20.00-21.00 uur
Parochiecentrum, Visser 2, Deurne

Aan de andere kant gaat over Bakel in Brabant en Bakel in Senegal. Via een mozaïek aan dorpelingen worden de twee werelden aan elkaar gespiegeld. De twee blijken meer gemeen te hebben dan alleen hun dorpsnaam. Ze worden elkaars parallelle universum. Uiteindelijk gaat de film ook over onze blik op en onze vooroordelen over anderen. Daarom is deze documentaire ook van belang voor iedereen die niet in Bakel of Bakel woont.

De entree is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd (met een richtbedrag van € 5,= per persoon).

Wilt u op de hoogte blijven welke films wij tonen en wanneer, meldt u zich dan aan voor de digitale Nieuwsbrief van de parochie.

woensdag 10 april 2019 | 20:00 - 22:00

Hiernu- hierna- hiernogmaals

Lezing door Rinus van Warven
woensdag 10 april 2019
20.00-22.00 uur, Protestantste kerk, Elsendorp

Voor de een is de dood het absolute einde, voor de ander een nieuw begin. Voor sommigen komt de dood dicht in de buurt van “de zegen van het begrensde leven”. Voor anderen is de dood het enige wat ons leven hier op aarde zin en betekenis geeft. Of de dood is de dood de allergrootste vloek die moeder aarde kent. Een ding is duidelijk: onze visie op de dood bepaalt vaak hoe we tegen het leven aankijken! En wat onze visie op het leven is, is van grote betekenis voor de vraag hoe we de dood ervaren. Rinus van Warven heeft na zijn Nabij-de-Doodervaring geleerd dat afscheid nemen van de angst voor de dood ons kan helpen om te leren leven. Als we goed willen sterven, zullen we moeten leren leven. Als we goed willen leven zullen we moeten leren omgaan met onze eindigheid.

Drs. Rinus van Warven studeerde pastorale psychologie en cultuurfilosofie. Hij is parttime werkzaam als journalist/ redacteur, uitgever van boeken op het gebied van zingeving en spiritualiteit en parttime als pastor, coach en zingevingstherapeut. En hij is dol op het vertellen van verhalen…

1 2 3

Download agenda in ical formaat ical