Wereld

Vastenactie

Jaarlijks organiseren de gezamenlijke missiecomités in de veertigdagentijd de Vastenactie. Zij kiezen een van de projecten die Vastenactie aanbiedt en brengen dit onder de aandacht van de parochianen. Het doel van de Vastenactie is tweeledig: met het opgehaalde geld kunnen heel wat mensen geholpen worden. Daarnaast kan de manier waarop elders in de wereld met problemen wordt omgegaan ons de ogen openen en aan het denken zetten hoe wij omgaan met elkaar.

U kunt een bedrag storten op rekeningnummer: NL66 RABO 0110 8366 93 ten name van VASTENACTIE Groot-DEURNE.

Plaatselijke projecten

Door het jaar heen wordt ook aandacht gevraagd voor projecten waarmee parochianen een relatie hebben en waarbij ze vaak nauw betrokken zijn.