ANBI

De parochie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Klik hier voor meer informatie.