Zorgen voor elkaar

 

Bloemetje van de parochie

Op aanvraag gaat er vanuit de St. Jozefkerk Deurne en de St. Willibrorduskerk Deurne een ‘Bloemetje van de parochie’ naar een persoon, gezin of familie, die op een of andere manier onze aandacht en nabijheid mag ervaren. U wordt uitgenodigd namen van mensen aan te dragen die zo’n bloemetje verdienen. U kunt mensen aanmelden, met opgave van de aanleiding/reden, bij het Parochiecentrum, vóór donderdag half twaalf.

 

Paasattentie

Elk jaar organiseert onze parochie in samenwerking met de Protestantse Gemeente Deurne de Paasattentie. Iedereen kan mensen voordragen voor een Paasattentie. We denken dan aan mensen die ziek zijn, eenzaam of alleenstaand, of iets te vieren hebben of wie het nodig heeft. De actie staat of valt met het gebruik van de eigen gevoeligheid van parochianen voor mensen in de buurt.

 

 Grip op Schuld

grip-op-schuld-logo-2016-12-20-klein

Stichting GripOpSchuld Deurne is een vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos actief inzet bij het begeleiden van personen en huishoudens in de gemeente Deurne. Mensen die moeite hebben om hun financiële administratie op orde te krijgen of in de schulden (dreigen) te raken, kunnen daardoor in grote problemen komen. Zij kunnen rekenen op hulp van gecertificeerde vrijwilligers die ‘Maatjes’ worden genoemd.

Zij doen dit ondermeer door:

  • Het vergroten van de zelfredzaamheid door het bieden van sociale en praktische ondersteuning
  • Adviezen en doorverwijzing
  • Hulp bieden bij het aanleveren van juiste informatie voor instanties
  • De schuldhulpvrager begeleiden naar instanties
  • Persoonlijke financiële begeleiding door een ‘Maatje’

LET OP!: Stichting GripOpSchuld Deurne verstrekt GEEN geld!

Meer informatie vindt u op de website www.gripopschulddeurne.nl

 

 Voedselbank

logovoedselbankdeurne

Stichting Voedselbank Deurne zet zich in voor huishoudens in Deurne, Asten en Someren, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor niet meer in hun eerste levensbehoefte kunnen voorzien. Wij doen dit door levensmiddelen wekelijks te verzamelen om deze ook weer wekelijks aan te bieden aan armlastige gezinnen die voldoen aan de strenge normen om gebruik te kunnen maken van de Voedselbank. De Voedselbank Deurne is alleen geopend op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur. Het algemene telefoonnummer van Voedselbank Deurne is: 06-27822551.

Meer informatie vindt u op de website www.voedselbankdeurne.nl