Ontmoeting

 

Het beoefenen van de christelijke naastenliefde kan iedereen: mensen in de eigen omgeving bezoeken, hulp of steun bieden. Daarvoor hoeft men geen lid van een parochiewerkgroep te zijn. Wel biedt de parochie met een aantal activiteiten gelegenheid tot contact en ontmoeting.

 

Bezoek

Was het vroeger de gewoonte dat pastoor en kapelaans op huisbezoek kwamen, tegenwoordig is dat niet vanzelfsprekend. Stelt u het op prijs dat iemand vanuit de parochie bij u op bezoek komt, dan is het belangrijk dat u dit zelf kenbaar maakt, of laat doorgeven. U kunt rechtstreeks contact opnemen met een van de leden van de pastoraatsgroep, of met het Parochiecentrum of een van de parochiebureaus.

 

Communie thuis

Voor mensen die aan huis gebonden zijn is het mogelijk om op de eerste vrijdag van de maand de communie thuis te ontvangen. Neem voor vragen of afspraken contact op met het Parochiecentrum of een van de parochiebureaus. Uiteraard kan ook een familielid of kennis in het weekend vanuit de kerk de communie meenemen.

 

Op de koffie

Elke dinsdag tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom in het Parochiecentrum voor een praatje, een kopje koffie of thee, een ontmoeting, een verhaal. De inloop is vrij. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. De gastdames staan voor u klaar, één van de pastores is doorgaans aanwezig.

 

Ouderenviering

Elke maand zijn er verschillende vieringen speciaal voor ouderen. Zie hiervoor de pagina Ouderen.

 

Viering van ontmoeting

Jaarlijks is er in juni een Viering van Ontmoeting in de St. Willibrorduskerk Deurne. Deze is ontstaan als voortzetting van het vroegere ziekentriduüm in Walsberg en is bedoeld voor wie ziek of eenzaam zijn, rouwen of zorgen hebben, voor ieder die behoefte heeft aan ontmoeting. Na de eucharistieviering met Mariahulde is er een informeel samenzijn.

 

Ontmoetingsmaaltijd

In januari organiseert de parochie samen met de Protestantse Gemeente Deurne een oecumenische maaltijd. Iedereen is welkom. Ontmoeting staat centraal.