Vormsel

 

Doop – Communie – Vormsel

Als parochie, als kerk, hebben wij voor heel wat kruispunten in je leven iets te bieden. Sacramenten noemen we die kruispunten. Bijvoorbeeld als je ooit gaat trouwen: het huwelijk; of als je ernstig ziek bent de ziekenzalving. Ook jij hebt al sacramenten meegemaakt:

Een tijdje na je geboorte kreeg je in de kerk wat water over je hoofd en werd je gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Toen Jezus werd gedoopt ging de hemel open en klonk er een stem: “Jij bent mijn kind, ik hou van jou!” Elke keer als wij iemand dopen zeggen we met z’n allen: jij bent ons kind, wij houden van jou. Daarin mag je ook Gods stem horen: Jij bent mijn kind, ik hou van jou. Kind van God en kind van mensen mag je zijn! Omdat God door Jezus ‘Vader wordt genoemd, zou je de doop het “sacrament van de Vader” kunnen noemen.

Toen je wat meer kon meedoen en meedelen ontving je voor het eerst de communie. Je mocht delen van dat hele gewone maar toch speciale brood. Dat heeft alles met Jezus te maken. Op de laatste avond van zijn leven nam Hij brood, brak het, dankte God en deelde het met zijn leerlingen. Hij zei daarbij: “Dit is mijn Lichaam”: dit ben ik, ik heb mijn leven met jullie gedeeld, deel je leven ook met elkaar. En Hij zei ook: “Blijf dit doen om aan mij te denken.” Als we in de kerk brood delen is Jezus bij ons. Jezus wordt wel Gods Zoon genoemd. De communie (of de ‘eucharistie’ zoals we de viering in de kerk noemen) kun je daarom het “sacrament van de Zoon” noemen.

 

Groep 8

In de overgangsfase van je leven, die je meemaakt in groep 8 van de basisschool, is er voor jou het vormsel. Bij zijn afscheid had Jezus zijn vrienden een helper beloofd. Als Hij er niet meer zou zijn, zouden ze met die helper verder kunnen op hun eigen weg. Die helper noemen we “de heilige Geest”. Het vormsel noemen we dan ook het “sacrament van de heilige Geest”.

 

Wat is dat: vormsel?

Vormsel is in ieder geval een feest. Zeg maar een soort oud-en-nieuw-party. En dan gaat het niet zozeer over goede voornemens of zo. Nee, op ons vormselfeest, en op de weg daar naar toe, kijken we vooral welke bagage je hebt meegekregen om de grote reis van het leven te maken. Dat is geen kant-en-klaar-overlevingspakket, maar eerder een surprisebox (doos met cadeautjes) die – hopen wij – je iets van de spirit laat ontdekken die je in je hebt.

Over spirit gesproken: die heb je voor een heel stuk van je ouders meegekregen, van school ook, van vrienden, uit boeken, en… denken wij: ook van God. Want mensen kunnen nog zoveel regelen en doen en leren, er is ook iets waar je – zelfs als de beste geleerde – met je pet niet bij kunt: dat je ademt bijvoorbeeld en dat dit vanzelf gaat. Of dat je op iemand verliefd kunt zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wij, en een heleboel mensen van alle tijden, zeggen: op die momenten kun je iets van Gods Geest – Heilige Geest – merken en voelen.

Zoeken naar spirit, geestkracht,
en vieren dat je die in je hebt
en dat je daarmee op weg mag.

Dat is het vormsel.

Die zoektocht maken we door te kijken naar mensen die iets bijzonders hebben meegemaakt en toch ook heel gewoon zijn. We lezen de oude, maar verrassend eigentijdse verhalen van deze Bijbelse mensen en halen onze inspiratie eruit. Zij vertellen iets over jezelf: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe. En daarmee zeggen ze ook iets over de heilige Geest die in ons is.

 

Loslaten

Het vormsel is niet toevallig in groep 8. Het heeft te maken met de overgangsfase waarin kinderen dan zijn. Ook het leven van ouders komt daarmee in een overgangsfase van steeds meer loslaten. Loslaten valt niet mee. Je denkt dat je kind er nog niet aan toe is. Je bent er zèlf misschien nog niet aan toe. Maar kinderen kun je niet vasthouden, al zou je het willen. Ze moeten uiteindelijk hun eigen weg gaan.

Voor dat ‘loslaten’, daar hebben mensen van zoveel eeuwen een gebaar: een zegening, waarmee we de zegen die we zelf hebben ontvangen aan onze kinderen doorgeven en op hen overbrengen: “Mijn zegen heb je…” Zo kunnen zij vol vertrouwen het geheim van hún leven ontdekken.

Het vormsel is dan
een moment van zegening,
waarbij wij onze kinderen
uit handen geven,
aan henzelf, aan de wereld
en aan de Geest
die zijn werk zal doen
waar wij de weg vrijmaken.

 

Aanmelding

Jaarlijks kan er (als er meer dan 10 vormelingen zijn) in elke kerk een vormselviering zijn.

Leerlingen van groep 8 van de basisschool uitgenodigd om mee te doen aan de voorbereiding op het vormsel. Het is voor ons onmogelijk om precies te weten wie voor het vormsel in aanmerking komt. Wij verzoeken ouders van vormelingen dan ook zelf attent te zijn op de aanmeldingsdatum. Deze is doorgaans al in september, direct na de zomervakantie. Als de voorbereiding eenmaal begonnen is, is het niet meer mogelijk om tussentijds aan te sluiten.

Het vormsel is bedoeld voor kinderen in groep 8 of hoger. Kinderen die nog in groep 7 zitten kunnen daarom niet meedoen. Zij mogen nog een jaar wachten. We maken hierop geen uitzondering.

Voor de voorbereiding op het vormsel vragen wij een bijdrage in de onkosten. Zie hiervoor de pagina Tarieven en bijdragen.

 

De aanmelding inclusief betaling via iDEAL verloopt voor alle locaties via deze website. Ga begin september naar de pagina Formulieren.