Vrij

14 oktober 2018

Jaar B, 28e zondag door het jaar, 14 oktober 2018 Wijsheid 7,7-11, Hebreeën 4,12-13 en Marcus 10,17-30 Feest van H. Gerardus Majella, een van de patroonheiligen van de parochie Zij had haar leven mooi uitgestippeld: trouwen, kinderen krijgen. Ze had ook een vriend met wie zij die plannen deelde. Maar op een dag, op een […]

Lees meer »

Band of brothers

30 september 2018

Jaar B, 26e zondag door het jaar, 30 september 2018 Herdenking Deurnese oud-strijders Nederlands Indië en Nieuw Guniea Numeri 11, 25-29, Jakobus 5, 1-6, Marcus 9, 38-43.45.47-48 Komende donderdag, 4 oktober 2018, vertelt verhalenvertelster Desiree Hornikx in het Parochiecentrum over het zwijgen van haar vader. Hij is drie jaar als militair in Nederlands Indië geweest. […]

Lees meer »

Bede aan de zee

23 september 2018

Jaar B, 25e zondag door het jaar, 23 september 2018 Wijsheid 2,12.17-20, Jakobus 3,16-18;4,1-3 en Marcus 9,30-37 Zachtmoedig, verdraagzaam, bescherming, rein, vredelievend, vriendelijk, voor rede vatbaar, barmhartig, goede daden, onpartijdig, oprecht. Het zijn woorden die me opvallen in de lezingen van vandaag. Het zijn richtingwijzers naar vrede en gerechtigheid. Het zijn ook eigenschappen, waaraan het […]

Lees meer »

Wie ben ik ?

16 september 2018

Jaar B, 24e zondag door het jaar, 16 september 2018 Jesaja 50, 5-9a, Jakobus 2, 14-18 en Marcus 8, 27-35 “De kruisvaarder en de sultan”, zo heet een nieuwe tv-serie van de EO. Presentator Kefah Allush kruipt in de huid van de Friese boer Hayo èn van de islamitische sultan Al Kamil, om van twee […]

Lees meer »

Heb moed, God is met je !

9 september 2018

Jaar B, 23e zondag door het jaar, 9 september 2018 Zaligverklaring Moeder Alphonse Maria Eppinger stichteres van de zusters van Bakel Jesaja 35,4-7a, Jakobus 2,1-5 en Marcus 7,31-37 De tweede zondag van september is traditioneel ziekenzondag, met extra aandacht voor wie ziek zijn of de broosheid van het bestaan voelen. Dit jaar valt dat mooi […]

Lees meer »

Richtingwijzers

2 september 2018

Jaar B, 22e zondag door het jaar, 2 september 2018 Deuteronomium 4,1-2.6-8, Jakobus 1,17-18.21b-22.27 en Marcus 7,1-8.14-15.21-23 In de kerk van Liessel heeft Pieter Wiegersma in het middenschip de tien geboden afgebeeld. Bij elk koos hij een bijbelverhaal als voorbeeld. Als je er langer naar kijkt en de verhalen op je laat inwerken, ga je […]

Lees meer »

Respect

26 augustus 2018

Jaar B, 21e zondag door het jaar, 26 augustus 2018 Jozua 24,1-2a.15-17.18a, Efeziërs 5,21-32 en Johannes 6, 60-69 Drie jaar geleden, toen dezelfde bijbelteksten als vandaag in de viering langskwamen, ontving ik een mail van een bezorgde parochiaan. Zij schreef dit over de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze: […]

Lees meer »

Magnificat !

15 augustus 2018

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming 15 augustus 2018 Openbaring 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1,39-56 In de kerk van Liessel geeft Pieter Wiegersma in de ramen die hij maakte volop aandacht aan Maria. Op het verlossingsraam in het priesterkoor zit Maria in hemelsblauw gewaad, gedragen door engelen, voor een kruis waaromheen bloeiende takken groeien: de levensboom uit […]

Lees meer »

Brood des levens

5 augustus 2018

Jaar B, 18e zondag door het jaar, 5 augustus 2018 Exodus 16, 2-4.12-15 en Johannes 6, 24-35 Sinds kort hangt in mijn kantoor in het Parochiecentrum een mooi ingelijste litho met daarop het Laatste Avondmaal, getekend door Aart van Dobbenburgh. Ik heb er lang op internet naar gezocht als naar een speld in een hooiberg. […]

Lees meer »

Mensenstroom

29 juli 2018

Jaar B, 17e zondag door het jaar, 29 juli 2018 Johannes 6, 1-15 In het gras aan de voet van een berg vlakbij het water… Het zou een prachtige vakantieplek kunnen zijn, om bij te tanken, even niets te moeten, rust te vinden. Daarvoor zijn de vele mensen rond Jezus ook gekomen. Ze zoeken bevestiging, […]

Lees meer »
1 2 3 19