Vervulling

23 januari 2022

Jaar C, 3e zondag door het jaar, 23 januari 2022 Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10, 1 Korintiërs 12, 12-14.27 en Lucas 1, 1-4; 4, 14-21 Ik vind de eerste lezing vandaag een mooi en ontroerend verhaal. Het boek Nehemia is een klein deeltje van de Bijbel. Het is een verslag door de gouverneur van Jeruzalem, Nehemia, die […]

Lees meer »

Niet alleen

16 januari 2022

Jaar C, 2e zondag door het jaar, 16 januari 2022 Jesaja 62, 1-5, 1 Korintiërs 12, 4-11 en Johannes 2, 1-12 Ik sprak met een wijze vrouw over verwachting. Zij probeert altijd positief het leven te benaderen. Als je iets te verwachten hebt, dan leef je ernaar toe, zo zei ze. Zij kan zich daar […]

Lees meer »

Venster

2 januari 2022

Nieuwjaar, hoogfeest van de Moeder Gods, 1 januari 2022 Numeri 6, 22-27, Galaten 4, 4-7 en Lucas 2, 16-21 In de Sint Jozefkerk vallen in de kerstgroep twee grote gebrandschilderde ramen op. Ze vertellen over Jozef, Maria en Jezus. Ze vormen een venster naar het verdere leven van dat kindje in de voerbak van een […]

Lees meer »

Troost

25 december 2021

Kerstmis 2021 Johannes 1, 1-5, Jesaja 9, 1-3 en Lucas 2, 1-20 “Afgelopen nacht, net voordat ik ging slapen, haalde ik de globe van de kast en zette hem op mijn schoot. Zacht aaide ik hem met mijn vingers over zijn bol: ‘Waar doet ’t pijn?’ vroeg ik hem. ‘Overal,’ zei hij, ‘overal…’” Deze gedachte […]

Lees meer »

Groots

19 december 2021

Jaar A, 4e zondag van de Advent, 19 december 2021 Micha 5, 1-4a en Lucas 1, 39-45 Het is maar een klein tafereel ergens in een huis, niemand die het verder ziet: twee vrouwen ontmoeten elkaar. Zij voelen hun groeiend kind tegen de buikwand trappelen. Een bijzonder moment, maar niet groot genoeg om in de […]

Lees meer »

Wat moeten we doen?

13 december 2021

Jaar C, 3e zondag van de Advent, 12 december 2021 Lucas 3, 10-18 “Wat moeten we doen?” Dat is de vraag van iedereen die bij Johannes de Doper komt. Het is soms ook onze vraag, als we even niet meer weten hoe verder, als dingen niet gaan zoals we hadden verwacht, als je de grip […]

Lees meer »

Geestkracht

28 november 2021

Jaar C, 1e zondag van de advent, 28 november 2021 Jeremia 33,14-16, 1 Tessalonicenzen 3,12-4,2 en Lucas 21,25-28.34-36 “Onze tijd is een tijd van religieus verval. De eens blijvende vitaliteit van het religieuze is teloorgegaan. De volksmassa is ofwel bijgelovig of lichtgelovig geworden ofwel religieus onverschillig. De elites van de maatschappij zijn agnostisch of sceptisch […]

Lees meer »

Een ander koninkrijk

21 november 2021

Jaar B, hoogfeest van Christus Koning, 21 november 2021 Daniël 7, 13-14, Openbaring 1, 5-8 en Johannes 18, 33b-37 Een oude man op de wolken, zo stellen kinderen – en vaak ook volwassenen – zich God voor. Ook de profeet Daniël schetst het zo. Die God heeft wel iets van Sinterklaas, te paard op de […]

Lees meer »

Overtuigen

7 november 2021

Hoogfeest van de heilige Willibrord, 7 november 2021 Jesaja 52, 7-10, Hebreeën 13, 7-9a, 15-17a en Marcus 16, 15-20 Zoekend naar inspiratie over Willibrord kwam ik op de site van de Canon van Nederland (canonvannederland.nl). Willibrord en de verbreiding van het christendom is één van de vijftig belangrijke onderwerpen van de geschiedenislessen op de basisschool. […]

Lees meer »

Meedoen

31 oktober 2021

Jaar B, 31e zondag door het jaar, 31 oktober 2021 Marcus 10, 46-52 “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods”, zegt Jezus. Wat ontbreekt het die Schriftgeleerde dan nog om echt deel te nemen aan, mee te doen in het Rijk van God? Jezus gaat in gesprek met iedereen rondom hem, vriend en […]

Lees meer »
1 2 3 33