“Vrede zij u”

18 april 2021

Jaar B, 3e zondag van Pasen, 18 april 2021 Lucas 24, 35-48 We willen graag zekerheid, zekerheid over wanneer de coronamaatregelen eindelijk versoepeld worden; zekerheid over vaccinaties, gezondheid, werk, relatie. Maar tegelijk merken we aan alle kanten dat er maar weinig zeker is. Dat zijn we niet zo gewend. De laatste decennia groeide het besef […]

Lees meer »

Twijfel

11 april 2021

Jaar B, 2e zondag van Pasen, 11 april 2021 Handelingen 4, 32-35, 1 Johannes 5, 1-6 en Johannes 20, 19-31 “Houd me niet vast, raak me niet aan,” zei de verrezen Jezus met Pasen tegen Maria Magdalena. En nu sta jij voor Hem, Thomas, en mag je hem wel aanraken, even maar, om je geloof […]

Lees meer »

Wat heb jij gezien?

5 april 2021

Pasen, april 2021 Johannes 20, 1-18 Wat heb jij gezien, Maria? Jij was er het eerst. Niet Petrus of de andere apostelen. Nee, jij, Maria Magdalena, kwam het eerst bij het graf. En jij bent de eerste die de verrezen Heer ontmoette. Niet voor niets word je apostel van de apostelen genoemd, of eerste apostel. […]

Lees meer »

Bonusvader

22 maart 2021

Jaar B, 5e zondag Veertigdagentijd Hoogfeest van Sint Jozef Jeremia 31, 31-34, Hebreeën 5, 7-9 en Johannes 12, 20-33 “Om zijn vroomheid is Hij verhoord…”, “in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd…” Die woorden uit de Hebreeënbrief worden over Jezus gezegd. Het is goed denkbaar dat de levenshouding van Jezus geïnspireerd is op, en […]

Lees meer »

Pelgrim van de vrede

14 maart 2021

Jaar B, 4e zondag van de Veertigdagentijd, 14 maart 2021 2 Kronieken 36, 14-16.19.23 en Johannes 3, 14-21 Paus Franciscus reisde vorige week naar Irak. Iedereen verklaarde hem voor gek dat hij naar zo’n gevaarlijk gebied ging, en ook nog in coronatijd. Maar hij ging toch, als pelgrim van vrede. En zo werd hij ook […]

Lees meer »

Klare taal

28 februari 2021

Jaar B, 2e zondag van de Veertigdagentijd Genesis 22, 1-18, Romeinen 8, 31b-34 en Marcus 9, 2-10 Ik kijk op dinsdagavond graag naar het programma “Het geheim van de meester”. Daarin wordt elke week door een team van deskundigen een beroemd schilderij gereconstrueerd. Dat gaat verder dan natekenen. Schilder Lisa Wiersma kruipt in de huid […]

Lees meer »

Geluk

14 februari 2021

Jaar B, 6e zondag door het jaar, 14 februari 2021 Carnaval en Valentijn Hooglied 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a en Matteüs 5, 1-13 ‘Gelukkig…’ Het klinkt als een refrein door het evangelie. We lazen het in de versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de traditionele tekst staat steeds het woord ‘zalig’. Of dat een […]

Lees meer »

Rust

7 februari 2021

Jaar B, 5e zondag door hetjaar, 7 februari 2021 Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39 Ik denk dat we de verzuchtingen van Job heel goed kunnen invoelen. Het wordt hem teveel. Hij zoekt een uitweg, maar die is er niet. ’s Nachts ligt hij wakker, overdag loopt hij rusteloos rond. Het beeld van de weversspoel is […]

Lees meer »

“Ik heb met jou iets te maken”

31 januari 2021

Jaar B, 4e zondag door het jaar, 31 januari 2021 Deuteronomium 18, 15-20 en Marcus 1, 21-28 Ik zou een heleboel kunnen zeggen over wat er afgelopen week is gebeurd, de rellen, de vernielingen overal in het land. Ik zou kunnen spreken over de geest die uit de fles is, over demonen die loskomen en […]

Lees meer »

Opvissen

24 januari 2021

Jaar B, 3e zondag door het jaar, 24 januari 2021 Marcus 1, 14-20 “Kom en volg mij…,” zegt Jezus. En ze volgden hem. In onze tijd voelen we ons niet zo gauw volgeling. We bepalen het liefste zelf wat we denken, geloven, doen. Daar hebben we geen leiders voor nodig. Er lijkt een natuurlijke argwaan […]

Lees meer »
1 2 3 30