Bijbelse beelden 53

31 juli 2015

De beproeving in de woestijn (Matteüs 4) Na zijn doop trok Jezus zich terug in de woestijn. Zoals Mozes 40 jaren rondzwierf in de woestijn, voordat het Volk Gods het Beloofde Land binnenging, zo verbleef Jezus 40 dagen op die plaats van loutering, voor Hij aan zijn openbaar leven begon. Op het einde van die […]

Lees meer »

Project “Majella” in kerk Walsberg

26 juli 2015

De informatieavond over de herbestemming van de voormalige St. Gerardus-Majellakerk op dinsdag 21 juli 2015 werd bezocht door zo’n vijftig tot zestig mensen, vooral jonge woningzoekenden. Martien Bots presenteerde het plan dat hij met veel creativiteit op verzoek van het parochiebestuur heeft gemaakt. In het gebouw kunnen vijf starterswoningen gerealiseerd worden, en twee wat grotere […]

Lees meer »

Overweging: Rollator

Jaar B, 17e zondag door het jaar, 26 juli 2015 Johannes 6, 1-15 “Waar is mijn rollator?” vraagt de vrouw. Onrustig kijkt ze om zich heen. Voor en na de maandelijkse viering in het Stiltecentrum van De Nieuwenhof voor de mensen van de besloten afdelingen is het altijd wat rommelig. Mensen worden gebracht en gehaald. […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 52

24 juli 2015

De doop in de Jordaan (Marcus 1) Jezus hoorde in Galilea van het optreden van Johannes en Hij ging naar hem toe. Zo verklaarde Hij zich solidair met diens provocerende prediking. Hij ging in tegen de overtuiging van het religieuze establishment door te verklaren: “Onder alle mensenkinderen is niemand groter dan Johannes”. En Johannes zei: […]

Lees meer »

Overweging: Stilte

19 juli 2015

Jaar B, 16e zondag door het jaar, 19 juli 2015 Jeremia 23, 1-6 en Marcus 6, 30-34 “Stilte – silence”, zo staat er op het raam van de trein waarin ik zit. Werd de tekst er vroeger nog wel eens afgekrabd door mensen die niets met stilte hadden, tegenwoordig kan dat niet meer. De woorden […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 51

17 juli 2015

Sint Jan de Doper (Marcus 1 en 6) In Judea was de priesterzoon Johannes ook groot geworden. En hoe! Zijn vader Zacharias nam hem mee naar de tempel; daar was hij kind aan huis en werd vertrouwd met de joodse tradities. Maar Johannes ontdekte, dat het niet klopte. Hij zag, dat de daden van de […]

Lees meer »

Overweging: Dromen

12 juli 2015

Jaar B, 15e zondag door het jaar, 12 juli 2015 Hoogfeest van de heilige Donatus, een van de patroonheiligen van de parochie Heilige Willibrord Deurne Amos 7, 12-15 en Marcus 6, 7-13 Twee aan twee worden ze op pad gestuurd, de vrienden van Jezus. De toekomst ligt voor hen open. Spannend is dat. Wat staat […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 50

10 juli 2015

Jezus in het huis van de vader (Lucas 2) Jezus was een gehoorzaam kind, maar Hij had ook nog een andere loyaliteit. Dat bleek, toen Hij twaalf jaar was en met zijn ouders en familieleden op bedevaart ging naar de tempel in Jeruzalem. Daar hadden ze dagen lang gezongen en gebeden en geluisterd naar de […]

Lees meer »

Overweging: Lamgeslagen

5 juli 2015

Jaar B, 14e zondag door het jaar, 5 juli 2015 Ezechiël 2, 2-5, 2 Korintiërs 12, 7-10 en Marcus 6, 1-6 Jezus lijkt lamgeslagen als hij in zijn thuisstad de Blijde Boodschap verkondigt. Het gebrek aan vertrouwen, de twijfels van de omstanders maken het hem niet mogelijk wonderen te doen, het rijk Gods te doen […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 49

3 juli 2015

Het heilig huisgezin De evangelisten vermelden niets over de kinderjaren van Jezus. We mogen aannemen, dat Maria en Jozef uitstekende ouders waren en Jezus een voorbeeldig kind. Het huisje van Nazareth moet vol vrede en harmonie zijn geweest. Maar voor de rest was het heel gewoon. Als Jezus later een heel bijzonder Iemand blijkt te […]

Lees meer »