Eerste communie 2015

24 april 2015

Voor heel wat kinderen is het een spannende tijd. Binnenkort vieren zij hun eerste communie! De voorbereiding is nagenoeg afgelopen. De mooiste kleren zijn al gepast. Misschien dromen ze al van wat voor cadeautjes ze zullen krijgen. Maar waar het eigenlijk vooral om gaat is natuurlijk het moment van de eerste communie: dat zij voor […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 40

Job op de mesthoop (Job 2-3) Job woonde in het land der heidenen, maar hij was een rechtvaardige. “Vader der armen” werd hij genoemd, “Schrik der onrechtvaardigen”. Een aanzienlijk man en schatrijk. Iedereen luisterde eerbiedig naar hem. Satan zei tegen God: “Laat mij Job alles afnemen, dan zullen we zien wat er van zijn deugdzaamheid […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 39

17 april 2015

Ezechiël: levend water (Ezechiël 47) De profeet Ezechiël had een visioen: hij zag een stroom van levend water uit de tempel stromen. Dat water zuiverde het vergiftigde milieu; zelfs de gifgroene Dode Zee vol zout en zwavel werd weer gezond en het wemelde er van vissen. Volgens de bijbel vormen alle gelovigen samen een levende […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 38

10 april 2015

Jona, onwillige profeet (Jona 2) Het Bijbelboekje Jona is een novelle, een verzonnen verhaal waar een heleboel in zit. Jona krijgt van God de opdracht om de stad Ninivé de wacht aan te zeggen. Maar hij vlucht op een schip de andere kant op. Dan raakt hij steeds dieper in de put: bij noodweer kruipt […]

Lees meer »

Pauselijke onderscheiding voor Jan van der Wallen

5 april 2015

Op zondag 5 april 2015, Eerste Paasdag, vond in de Liesselse parochiekerk een bijzondere gebeurtenis plaats. Door Paus Franciscus is de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend aan de heer Jan van der Wallen uit Liessel. Jan van der Wallen is sinds vele tientallen jaren als vrijwilliger actief binnen de Liesselse parochie. Hij besteedt […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 37

3 april 2015

Ester, mooi en moedig (Ester 4-7) Na de ballingschap bleven veel Joden in Babel wonen; ze waren daar aardig ingeburgerd. Zo nam het joodse meisje Hadassa de naam Ester aan, naar de godin Isjtar, terwijl haar voorname oom Mordechai zo genoemd werd naar de god Mardoek. Maar ze bleven wel trouw aan hun geloof en […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Levend brood

1 april 2015

Jaar B, Pasen Marcus 16, 1-8 Levend brood * Graankorrels moeten gezaaid sterven in de grond wortelen ontkiemen opgroeien in zon en regen geoogst, gedorst uit de aren geslagen geplet en fijn gemalen gekneed tot deeg rijzen in vuur bakken om brood te worden Leven is de kunst om met vallen en opstaan pijn en […]

Lees meer »