Informatieavond Zeilberg groot succes!

28 oktober 2016

Zo’n zeventig mensen bezochten de informatieavond over het voorstel om in de pastorietuin en omliggende gronden in Zeilberg acht starters-woningen, zeven seniorenpatiowoningen en vijf tot zes ‘tiny houses’ kleine woningen voor jongeren te bouwen. De presentatie gaf een goed beeld hoe het plan eruit kan komen te zien. De reacties waren over het algemeen heel […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 111

Het laatste oordeel De Wederkomst van Christus zal geschieden op de wolken des hemels met grote macht en majesteit. Dat vertelt Matteus. Engelen zullen met bazuingeschal allen samenroepen van de vier hoeken van de aarde. Als Christus heeft plaats genomen op zijn troon van glorie, gaat Hij de mensen scheiden, zoals de herder schapen en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 110

21 oktober 2016

Paulus (Handelingen 9) Op weg naar Damascus werd de kerkvervolger Saulus als door een bliksemschicht ter aarde geworpen: “Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?” Hij gaf zich over aan Jezus en hij kreeg de opdracht om de apostel van de heidenen te worden. Hij was geen indrukwekkende figuur en zijn gezondheid was niet best, maar […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 109

14 oktober 2016

Pinksteren (Handelingen 2) Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. Begeesterd en moedig traden de apostelen naar buiten en verkondigden de verlossing door Jezus, gekruisigd en verrezen. Ze deden dat in een vijandige omgeving; ze zouden vervolgd worden door joden en Romeinen. Maar ze gingen door met volharding, omdat de Geest vaardig geworden was over […]

Lees meer »

Verademing

10 oktober 2016

Dit weekend ontvingen we het kersverse beleidsplan van onze nieuwe bisschop, met de titel “Samen bouwen in vertrouwen”. Het is een verademing om in onze tijd van vandaag, die lijkt gefundeerd op one-liners van mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, mensen die polariserend in de media acteren en uitsluitend kunnen wijzen […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 108

7 oktober 2016

Het evangelie van Matteüs eindigt met een climax, het machtswoord van Jezus: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zie, Ik ben met U alle dagen tot de voleinding der […]

Lees meer »

Wonen in pastorietuin Zeilberg ?

5 oktober 2016

Informatieavond voor starters, senioren, jongeren woensdag 19 oktober 2016, 20.00 uur, Den Draai Met de verhuur van de Zeilbergse kerk aan Fitnessclub Deurne heeft de parochie de restauratie van de toren kunnen uitvoeren. Ook kon de Cornelius- en Mariakapel gerealiseerd worden. In de eerste drie maanden kwamen er al ruim duizend bezoekers. De pastorie blijft […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 107

1 oktober 2016

Mirjam van Nazareth Maria is in de kerkelijke kunst vaak uitgebeeld als een koningin met zilveren kroon en een hermelijnen mantel. Zij werd opgesmukt met eretitels en dogmas. Dat is mooi. Als je zo dicht bij God staat als Maria, is je heerlijkheid onschatbaar groot. Maar als we het beeld van Maria ontdoen van al […]

Lees meer »