Bewerken en bewaren

30 oktober 2016

Jaar C, 31e zondag door het jaar, 30 oktober 2016 Genesis 1 en Lucas 19, 1-10 Hubertusviering Op 4 oktober was ik op weg naar de supermarkt. Iemand sprak me aan en vroeg: is komend weekend weer die viering met de honden? Nee, zei ik, ik denk dat je in de war bent. 4 oktober […]

Lees meer »

Informatieavond Zeilberg groot succes!

28 oktober 2016

Zo’n zeventig mensen bezochten de informatieavond over het voorstel om in de pastorietuin en omliggende gronden in Zeilberg acht starters-woningen, zeven seniorenpatiowoningen en vijf tot zes ‘tiny houses’ kleine woningen voor jongeren te bouwen. De presentatie gaf een goed beeld hoe het plan eruit kan komen te zien. De reacties waren over het algemeen heel […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 111

Het laatste oordeel De Wederkomst van Christus zal geschieden op de wolken des hemels met grote macht en majesteit. Dat vertelt Matteus. Engelen zullen met bazuingeschal allen samenroepen van de vier hoeken van de aarde. Als Christus heeft plaats genomen op zijn troon van glorie, gaat Hij de mensen scheiden, zoals de herder schapen en […]

Lees meer »

Reflectie

23 oktober 2016

Voorkant brochure ‘Reflectie’, tekening Hendrik Wiegersma door Lizzy Geurts van Kessel Jaar C, 30e zondag door het jaar, 23 oktober 2016 Sirach 35, 12-14.16-18, 2 Timoteüs 4, 6-8.16-18 en Lucas 18, 9-14 Dit weekend is alweer voor het laatst de expositie “Reflectie” te bewonderen in de Deurnese St. Willibrorduskerk. Zo’n 4000 mensen kwamen vanaf 29 […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 110

21 oktober 2016

Paulus (Handelingen 9) Op weg naar Damascus werd de kerkvervolger Saulus als door een bliksemschicht ter aarde geworpen: “Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?” Hij gaf zich over aan Jezus en hij kreeg de opdracht om de apostel van de heidenen te worden. Hij was geen indrukwekkende figuur en zijn gezondheid was niet best, maar […]

Lees meer »

De schreeuw van de kraanvogel

16 oktober 2016

Jaar C, 29e zondag door het jaar, 16 oktober 2016 patroonsfeest H. Gerardus Majella Exodus 17, 8-13, 2 Timoteüs 3,14-4,2 en Lucas 18, 1-8 Op 6 augustus 1945 werd boven de Japanse stad Hiroshima de eerste atoombom tot ontploffing gebracht. 78.000 mensen stierven direct, op het einde van dat jaar was het dodental opgelopen tot […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 109

14 oktober 2016

Pinksteren (Handelingen 2) Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. Begeesterd en moedig traden de apostelen naar buiten en verkondigden de verlossing door Jezus, gekruisigd en verrezen. Ze deden dat in een vijandige omgeving; ze zouden vervolgd worden door joden en Romeinen. Maar ze gingen door met volharding, omdat de Geest vaardig geworden was over […]

Lees meer »

Verademing

10 oktober 2016

Dit weekend ontvingen we het kersverse beleidsplan van onze nieuwe bisschop, met de titel “Samen bouwen in vertrouwen”. Het is een verademing om in onze tijd van vandaag, die lijkt gefundeerd op one-liners van mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, mensen die polariserend in de media acteren en uitsluitend kunnen wijzen […]

Lees meer »

Dankbaar

9 oktober 2016

Jaar C, 28e zondag door het jaar, 9 oktober 2016 Lucas 17, 11-19 Onlangs ben ik weer een kleine week bij de trappistinnen van Brialmont geweest, even voorbij Luik aan de route du Soleil. Voor de dertiende keer alweer. Elk jaar ga ik er met enkele collega’s naar toe om retraite te houden. Het is […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 108

7 oktober 2016

Het evangelie van Matteüs eindigt met een climax, het machtswoord van Jezus: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zie, Ik ben met U alle dagen tot de voleinding der […]

Lees meer »
1 2