Bijbelse beelden 111

28 oktober 2016

Het laatste oordeel

De Wederkomst van Christus zal geschieden op de wolken des hemels met grote macht en majesteit. Dat vertelt Matteus. Engelen zullen met bazuingeschal allen samenroepen van de vier hoeken van de aarde. Als Christus heeft plaats genomen op zijn troon van glorie, gaat Hij de mensen scheiden, zoals de herder schapen en bokken scheidt.

Dit is apocalyptische taal, beeldspraak om de grootsheid van het gebeuren aan te geven. Maar de criteria voor de scheiding zijn heel nuchter en alledaags: of we de hongerigen eten en dorstigen drinken hebben gegeven, naakten gekleed en zieken bezocht.

Wie dat doet omwille van Jezus en in navolging van de Heer heeft niets te vrezen. Die mag de beloften van Jezus koesteren: “Kleingelovigen, laat jullie hart niet verontrust worden. Ik ga een plaats voor jullie bereiden, want Ik wil, dat jullie zullen zijn waar Ik ben”.

Koninklijke woorden, vorstelijke beloften.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj