Kijk op zondag: Nieuw

29 december 2015

Oud en Nieuw Lucas 2, 16-21 * een nieuw jaar nieuw leven bij de beesten af geboren kwetsbaar teer kan daar iets goeds van komen zij die het licht zien weten van wel en gaan op weg nieuw leven altijd waardevol kostbaarder dan het gouden gloren van de dageraad

Lees meer »

Sportzaal in kerk Neerkant ?

  De afgelopen tijd zijn er prachtige en ambitieuze plannen gemaakt voor de vitalisering van de dorpskern van Neerkant. Centraal daarin ligt het kerkplein dat een mooie uitstraling zal krijgen; een echt hart voor het dorp. Aan ons parochiebestuur is de vraag gesteld of wij bereid zouden zijn om ook het kerkgebouw bij de ontwikkelingen […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 70

25 december 2015

Het dochtertje van Jairus (Matteüs 9) Dit verhaal speelt in Kafarnaum, de plaats waar Jezus zich gevestigd had. Hier ging Hij op sabbat naar de synagoge en preekte er. De overste van de synagoge moet Hem goed gekend hebben. Die overste had ook een hoopvolle naam: Jairus. Dat betekent: God kijkt naar hem. Maar nu […]

Lees meer »

Vacature

22 december 2015

Administratief medewerker m/v (0,3 fte) Eén van onze medewerksters zal per 1 april 2016 met vervroegd pensioen gaan. Daarmee ontstaat een vacature voor een parttime secretarieel-administratief medewerkster op het Parochiecentrum. Het streven is om per 15 februari 2016 een opvolger te benoemen, zodat er een aantal weken voor de inwerking beschikbaar is. De werkzaamheden worden […]

Lees meer »

Kerstgroepen kijken

21 december 2015

Er wordt altijd veel werk gemaakt van de kerstversieringen in onze kerken. Hoogtepunt zijn natuurlijk de kerstgroepen. Op eerste en/of tweede Kerstdag zijn de kerstgroepen te bezichtigingen. Een mooi moment om tussen alle kerstbezoek en -maaltijden even erop uit te gaan. Voor kinderen zijn er op diverse plaatsen extra activiteiten. Een knikengel ontbreekt natuurlijk niet! […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 69

18 december 2015

De blinde bedelaar (Johannes 9) Waarom waren de mensen zo enthousiast over Jezus? Waarom heeft Hij zo’n onuitwisbare indruk gemaakt? Ik denk omdat Hij zo goed kon kijken en luisteren. Hij zag wat mensen dwars zat; Hij hoorde wat zij bedoelden. Jezus was als God, die ook alles zag en hoorde: “Ik heb de ellende […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 68

11 december 2015

De kromgegroeide vrouw (Lucas 13) Jezus preekte op de Sabbat in een synagoge. Hij zal wel gezegd hebben: “De Sabbat is ons gegeven om te vieren dat wij Gods Volk zijn en om ons te realiseren waartoe wij geroepen zijn: om voor elkaar zo goed als God te zijn”. Dan ziet Hij een vrouw, die […]

Lees meer »

Wintermantel Maria gezegend

9 december 2015

Op 9 december 2015 werd in de Viering van Barmhartigheid de nieuwe mantel van het Deurnese Mariabeeld gezegend. Hieronder de tekst van het zegengebed.   Als de winter de aarde omarmt met een mantel van sneeuw lijkt de wereld zo mooi gaaf, maagdelijk even zonder stappen, wielsporen, strooizout die het wit weer vervagen dit serene […]

Lees meer »

Pater Schneider sj overleden

7 december 2015

Pater Jan Willem Schneider, oud pastoor van de H. Geestparochie is op zaterdag 5 december 2015 overleden in het Berchmanianum te Nijmegen. Hij werd 90 jaar. Jan Willem Schneider werd geboren op 21 juni 1925 in Hengelo. Hij trad in de orde van de Jezuïeten op 7 september 1945. Na de filosofie in Nijmegen studeerde hij […]

Lees meer »

Viering van barmhartigheid

5 december 2015

Gezamenlijke eucharistieviering, woensdag 9 december 2015, 19.00 uur St. Willibrorduskerk Deurne Onze ‘nieuwe parochie’ bestaat bijna één jaar. Er is in dat jaar veel werk gezet. Veel is ook hetzelfde gebleven. We zoeken een evenwicht tussen eigenheid en gezamenlijkheid. Enkele keren per jaar kiezen we er nadrukkelijk voor om samen te vieren. Op 2 februari […]

Lees meer »
1 2