Vastenactiemaaltijd in Deurne 15 maart 2024

22 februari 2024

Vastenactie in Deurne De gezamenlijke diaconieën van de Katholieke en Protestantse kerken nodigen u uit voor een Vastenactiemaaltijd in Deurne. Het zal een Afrikaanse, vegetarische maaltijd zijn, met ook informatie over het lopende project. Bovendien zullen er prachtige bloemstukjes worden verloot. De opbrengst komt geheel ten goede aan het campagneproject in Zimbabwe.  Waar:               Reddingiushuis, […]

Lees meer »

Bestellen Huispaaskaars 2024 t/m zondag 03 maart

1 februari 2024

Bestellen huispaaskaars tot en met zondag 03 maart         Ook dit jaar geven wij u de gelegenheid om een fraaie huispaaskaars te bestellen. Op de kaarsen staat de verrezen Heer symbolisch voorgesteld als  het zegevierend offerschaap, dit voor de goudgele stralenkrans van de morgenzon die met zijn gloed alles verlicht en de eerste nieuwe morgen […]

Lees meer »