Huwelijk

De liefde tussen twee mensen kan groeien tot voorbij de grenzen van gewone vriendschap. Als er echte liefde is, dan wil je alles voor elkaar betekenen: zorg en trouw voor het hele leven. Je gaat een verbond aan met elkaar, in goede en slechte dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid. Je wilt elkaar een definitief ‘ja’-woord geven, niet alleen voor de burgerlijke overheid, maar ook voor de kerk. In het kerkelijk huwelijk vragen twee die met elkaar door het leven willen gaan om Gods zegen over hun toekomst.

 

De huwelijken van dit jaar

Op de pagina Elkaar trouw beloofd leest uw wie er dit jaar getrouwd zijn en hun huwelijk in een van onze kerken lieten inzegenen.

 

Aanmelden van een huwelijksviering

De aanmelding van een huwelijksviering in Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden loopt voortaan via het centrale Parochiecentrum. Hier wordt de agenda van de kerken bijgehouden en worden alle gegevens genoteerd en doorgegeven aan de betrokkenen.

Om er zeker van te zijn dat je huwelijk op de door jullie gewenste dag in de kerk van jullie keuze kan plaatsvinden, is het zinvol tijdig contact op te nemen met het Parochiecentrum. Wij stellen het op prijs als dit zo’n zes maanden van te voren gebeurt. Die tijd is beslist nodig als er dispensatie (goedkeuring) moet worden aangevraagd bij het bisdom. Dit moet bijvoorbeeld bij een gemengd huwelijk of als een van de partners niet gedoopt is.

Als de huwelijksdatum, -kerk en -tijdstip bekend zijn, kun je de verdere gegevens via deze website doorgeven en de bijdrage in de onkosten overmaken via iDEAL. Het huwelijk is pas definitief vastgelegd als het formulier ingevuld en verzonden is.

Het aanvraagformulier vind je op de pagina: Aanvraag Huwelijk.

 

Huwelijksvoorbereiding

Als je voor de kerk wilt trouwen, zal de parochie jullie graag van dienst zijn. Je mag je welkom voelen. Wij nemen jullie trouwplannen serieus. Daarom bieden wij een voorbereiding aan, zodat jullie trouwdag een dag van betekenis wordt.

Na de aanmelding voor het kerkelijk huwelijk worden jullie een paar maanden voor de trouwdatum uitgenodigd deel te nemen aan twee bijeenkomsten met andere huwelijksparen. De bedoeling van deze groepsbijeenkomsten is: samen met anderen te praten over de betekenis van huwelijk en geloven, om daar zelf wijzer van te worden. Het is niet zó persoonlijk, dat je allemaal dingen over jezelf zou moeten vertellen, waar een ander niets mee te maken heeft. Ieder vertelt wat hij of zij kwijt wil. Omdat de voorbereiding in een groep gebeurt, samen met mensen die ook in het huwelijksbootje stappen, kom je te weten hoe anderen over huwelijk en trouw denken.

 

Enkele reacties op de huwelijksvoorbereiding:

“Ik wist niet wat ik moest denken van de huwelijksvoorbereiding. Maar het viel reuze mee.
“Het gesprek liep vlot. Leuk hoe iedereen op z’n eigen manier bezig is met het trouwfeest.”
“Ik dacht dat ik me moest verantwoorden. Maar ik hoefde helemaal niet mijn hele binnenste bloot te leggen.”
“Ik vond het keigoed, het viel zat mee.”
“Stemt tot nadenken, waar je anders vaak niet aan toekomt.”
“Je praat niet zo gauw over geloof met anderen; dit is daar een fijne gelegenheid voor.”
“Het geeft het kerkelijk huwelijk, waartoe we al besloten hadden, toch nog meer inhoud.”

 

In gesprek met de pastor

Na deze bijeenkomsten neem je contact op met de pastor, die in jullie huwelijk voorgaat. De gesprekken met hem zijn bedoeld om nader kennis te maken en om jullie huwelijksviering voor te bereiden. Daarbij zal jullie eigen inbreng, binnen het door de kerk gegeven kader, zoveel mogelijk gewaardeerd worden. Als je wilt kun je ook nog terugkomen op punten die tijdens de twee bijeenkomsten aan de orde zijn geweest.

 

Verklaring voorde kerkelijke huwelijkssluiting

Ook vult de pastor samen met jullie de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ in. Om deze officiële papieren compleet te maken heb je een recent doopbewijs nodig. Dit kun je alvast opvragen bij de parochie waar je gedoopt bent. Je kunt het bij het eerste gesprek met de pastor meebrengen.

Wanneer dispensatie (goedkeuring) van het bisdom nodig is, is het belangrijk om al eerder de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ in te vullen. Dit is met name nodig bij een gemengd huwelijk: een huwelijk tussen een katholiek en een anders-gelovige, of bij een huwelijk waarvan een van de partners niet gedoopt is. Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de pastor.

Een nieuw kerkelijk huwelijk voor iemand die gescheiden is, is voor de katholieke kerk niet mogelijk, tenzij het eerste huwelijk door het kerkelijk recht ongeldig is verklaard. Hiervoor bestaat een procedure, die echter de nodige tijd kan duren. De uitkomst is doorgaans onzeker.

 

Bijdrage en collecte

Voor een huwelijksviering vragen wij een bijdrage in de onkosten. Zie hiervoor de pagina tarieven.
Daarnaast is er tijdens de huwelijksviering – zoals in elke kerkelijke viering – een collecte.