Ziekenzalving

 

Ziekenzalving gezamenlijk of individueel

Het sacrament van de ziekenzalving wordt tegenwoordig niet zozeer verbonden met de dood, maar met ziekte. Het is bedoeld om mensen te sterken in een kwetsbare fase van hun leven. Het is dan ook zinvol om het sacrament in een vroegtijdig stadium te ontvangen.

Individueel

Een individuele ziekenzalving met de zieke centraal, thuis of in ziekenhuis, en de familie, kinderen en kleinkinderen, eromheen is een bijzonder kostbaar moment: stilstaan bij het ziek zijn, bij het afscheid nemen en het loslaten, gelegenheid geven om emoties te uiten, afscheidswoorden te zeggen, een gebed uit te spreken waarin onze machteloosheid wordt uitgedrukt en alles in Gods hand wordt gelegd. Ook voor de mensen rond de zieke is de ziekenzalving van onschatbare waarde.

Gezamenlijk

Jaarlijks biedt de parochie ook de mogelijkheid tot een gezamenlijke ziekenzalving. De beleving hierbij is wellicht wat anders. Er wordt vooral stilgestaan bij de kwetsbaarheid en broosheid van de laatste levensfase. De zalving is een sacraal moment waarop kracht gevraagd en gegeven wordt om gesterkt het leven aan te kunnen, wat er ook gebeurt. Enkele familieleden worden uitgenodigd om de ontvanger van het sacrament te ondersteunen. De nadruk ligt evenwel op de beleving van de ontvanger van het sacrament zelf.

Gezamenlijk of individueel: beide hebben zin. Het ene sluit het andere niet uit. Wanneer u overweegt het sacrament van de ziekenzalving te ontvangen, neem dan contact op met het een van de pastores of het Parochiecentrum.