Kijk op zondag: Vogel Geest

13 januari 2017

Jaar A, 2e zondag door het jaar Johannes 1, 29-34 * Op wie zal de vogel Geest neerdalen? Op hen die de duik in het water durven nemen? Op het kind aan de hand van mama voorzichtig pootje badend in het stille water? Op die man met zijn handen in de zakken, de toeschouwers aan […]

Lees meer »

Bijbelse beelden

28 november 2016

Met de mooie weergave van de Openbaring van Johannes hebben Piet Schellens scj en Herman Falke scj hun rubriek Bijbelse beelden in 112 afleveringen voltooid. Wij danken hen hartelijk voor de inspirerende teksten en beelden. Alle afleveringen blijven op de website staan. U kunt ze vinden in de menubalk onder INSPIRATIE en dan BIJBEL. U kunt […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 112

4 november 2016

Apocalyps (Apocalyps 6) Voordat Gods Rijk definitief doorbreekt komen er nog zware beproevingen. De vier apocalyptische ruiters symboliseren die rampen. De eerste ruiter zit op een wit paard, als een koning die terugkeert van de oorlog. Wit is de kleur van de overwinning. De tweede zit op een rood paard en draagt een zwaard: dit […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 111

28 oktober 2016

Het laatste oordeel De Wederkomst van Christus zal geschieden op de wolken des hemels met grote macht en majesteit. Dat vertelt Matteus. Engelen zullen met bazuingeschal allen samenroepen van de vier hoeken van de aarde. Als Christus heeft plaats genomen op zijn troon van glorie, gaat Hij de mensen scheiden, zoals de herder schapen en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 110

21 oktober 2016

Paulus (Handelingen 9) Op weg naar Damascus werd de kerkvervolger Saulus als door een bliksemschicht ter aarde geworpen: “Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?” Hij gaf zich over aan Jezus en hij kreeg de opdracht om de apostel van de heidenen te worden. Hij was geen indrukwekkende figuur en zijn gezondheid was niet best, maar […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 109

14 oktober 2016

Pinksteren (Handelingen 2) Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. Begeesterd en moedig traden de apostelen naar buiten en verkondigden de verlossing door Jezus, gekruisigd en verrezen. Ze deden dat in een vijandige omgeving; ze zouden vervolgd worden door joden en Romeinen. Maar ze gingen door met volharding, omdat de Geest vaardig geworden was over […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 108

7 oktober 2016

Het evangelie van Matteüs eindigt met een climax, het machtswoord van Jezus: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zie, Ik ben met U alle dagen tot de voleinding der […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 107

1 oktober 2016

Mirjam van Nazareth Maria is in de kerkelijke kunst vaak uitgebeeld als een koningin met zilveren kroon en een hermelijnen mantel. Zij werd opgesmukt met eretitels en dogmas. Dat is mooi. Als je zo dicht bij God staat als Maria, is je heerlijkheid onschatbaar groot. Maar als we het beeld van Maria ontdoen van al […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 106

16 september 2016

De ongelovige Thomas (Johannes 20) Wat een kerel, die Thomas. Hij ging voor geen tien apostelen opzij. Hij hield vol: “Jullie kunnen me nog meer vertellen. Ze zeggen zoveel. Ik heb Jezus dramatisch zien sterven. Dat is wat ik weet. Jullie menen, dat Jezus leeft. Okay, moeten jullie weten. Maar ik zie het niet.” Maar […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 105

9 september 2016

De Emmaüsgangers (Lucas 24) Het sculptuur beeldt het verhaal van de Emmaüsgangers uit. Bovenaan verlaten zij Jeruzalem; ze keren de stad van Gods heil de rug toe. Ze waren daar getuigen geweest van het vreselijk onheil: de moord op Jezus. Al hun hoop was op hem gevestigd. Als er ooit iemand ‘beeld van God’ was […]

Lees meer »
1 2 3 12