Bijbelse beelden 106

16 september 2016

De ongelovige Thomas (Johannes 20)

Wat een kerel, die Thomas. Hij ging voor geen tien apostelen opzij. Hij hield vol: “Jullie kunnen me nog meer vertellen. Ze zeggen zoveel. Ik heb Jezus dramatisch zien sterven. Dat is wat ik weet. Jullie menen, dat Jezus leeft. Okay, moeten jullie weten. Maar ik zie het niet.”

Maar Thomas haakte niet af. Hij bleef naar de samenkomsten van de apostelen komen. Hij was het niet met hen eens, maar hij bleef wel een leerling van Jezus, zij het een ontgoochelde. En die andere leerlingen ontvingen hem. Ze zeiden niet: Fraaie apostel ben jij, die niet gelooft in de verrijzenis van Jezus. De apostelen begrepen zijn twijfels en ongeloof. Die hadden ze zelf ook gehad. Ze wilden elkaar hoe dan ook vasthouden en elkaar steunen. Wat een voorbeeld voor gelovigen van nu, die elkaar verketteren om veel minder dan het dogma der verrijzenis.

Jezus beloont de onderlinge trouw van de apostelen. Hij verschijnt opnieuw, als Thomas aanwezig is. Die werpt zich vol overgave aan Jezus’ voeten: “Mijn Heer en mijn God”. En Jezus zegt: “Zalig, die niet gezien en toch geloofd hebben”. Daar moeten wij het mee doen, want wij zien de Heer ook niet. Maar we zijn wel zalig, als we ongezien in Hem geloven.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj