Uitvaart

 

Bij een kerkelijke uitvaart neemt de familie te midden van de geloofsgemeenschap afscheid van een parochiaan. Als katholieke geloofsgemeenschap vertrouwen we in de uitvaartviering onze overleden dierbare aan God toe. We troosten elkaar in het geloof dat God niet alleen tijdens ons leven, maar ook door de dood heen ons nabij blijft.

 

De overledenen van dit jaar

Op de pagina In uw hand leest uw wie er dit jaar overleden zijn en vanuit een van onze kerken hun avondwake en/of uitvaart hadden.

 

Aanmelden van een uitvaart

De aanmelding van een avondwake en/of uitvaart in Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden loopt voortaan via de bereikbaarheidsdienst van de parochie. De uitvaartondernemer  belt hiervoor: 0493-745400 (dit nummer is alleen bedoeld voor het aanmelden van een avondwake en/of uitvaart). De bereikbaarheidsdienst is op de hoogte van de beschikbaarheid van de kerkgebouwen. Zij noteren alle gegevens en geven deze door aan de betrokkenen. De voorganger neemt vervolgens contact op met de familie om de uitvaart voor te bereiden.

Avondwake

De avondwake is een viering van troost en bemoediging voor de nabestaanden van de overledene aan de vooravond van de uitvaart. Deze gebedsviering wordt geleid door medewerkers van de parochie. Zij gaan op bezoek bij de nabestaanden en stellen in overleg met hen de viering samen. Er is een ruime eigen inbreng mogelijk voor wat betreft teksten, muziek en symbolen.

Uitvaartviering

Tijdens de uitvaartviering, neemt de familie gelovig afscheid van een dierbare vanuit en te midden van de geloofsgemeenschap. Het lichaam van de overledene is aanwezig in het centrum van de viering. Deze viering kan een eucharistieviering, een woord- en communieviering of een gebedsviering zijn, veelal afhankelijk van wie voorgaat en van de wensen van de familie of de overledene zelf.
De uitvaartviering wordt samengesteld in onderling overleg tussen de nabestaanden en de voorganger (een priester, pastoraal werker of parochiaan). Er is een mogelijkheid voor eigen inbreng, rekening houdend met de vaste vormgeving van de kerkelijke viering.

Begrafenis

Bij een begrafenis op een van de begraafplaatsen van de parochie of op de gemeentelijke begraafplaats Jacobshof, gaat de voorganger van de uitvaartviering mee om een afsluitend gebed uit te spreken op de absouteplaats.

Vanaf 1 december 2016 geldt een gezamenlijk Reglement Begraafplaatsen voor de begraafplaatsen in:

Deurne, St. Jozef, Walsberg en Zeilberg

Helenaveen

Liessel

Neerkant

Vlierden

[gview file=”http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2014/12/161201-Reglement-begraafplaatsen-definitief.pdf”]

Voor de tarieven van de begraafplaatsen verwijzen we naar de pagina Tarieven en bijdragen.

Crematie

Wanneer men kiest voor een crematie, gaan we ervan uit dat de nabestaanden daar het afscheid zelf verzorgen. Als mensen een urn op de begraafplaats willen plaatsen, zijn de pastores daar graag bij om een gebed uit te spreken.

Herdenken in de parochie

Gedachteniskruisje
Er wordt vanuit de parochie een gedachteniskruisje voor de overledene gemaakt. Dit staat bij avondwake en uitvaart op het altaar. Het kruisje krijgt een speciale plaats in de kerk aan de gedachteniswand. Zo willen wij de herinnering aan onze overledenen levend houden in het midden van onze geloofsgemeenschap. Na een tijd wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden.

Gebed
In de op de uitvaart volgende zondag bidden we in alle parochiekerken voor de overledene.

Zes intenties
De familie krijgt namens de parochie zes intenties aangeboden.

Allerzielenviering
Tijdens de viering van Allerzielen op 2 november is er speciale aandacht voor de overledenen van het voorbije jaar tot 1 oktober. Nabestaanden ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging van de parochie.

Overige aandachtspunten

In de uitvaartviering kan een ‘eigen’ pastor (familie of bekende van de overledene) voorgaan.
Wil de familie een eigen boekje maken, dan kan dit in overleg met en onder eindredactie van de voorganger.
Voor het opnemen van de viering op een cassettebandje of het draaien van een cd is tijdig contact met de koster nodig.
Tijdens de vieringen wordt er een collecte gehouden voor de pastorale zorg en om de gedachtenis van onze overledenen in onze parochie levend te houden. Voor een ander doel kan een collectebus bij de condoleancetafel gezet worden.