Parochie

 

Welkom bij de parochie Heilige Willibrord Deurne !

In een veranderende samenleving probeert de parochie Heilige Willibrord Deurne ruimte te geven aan de ontmoeting tussen God en mensen, mensen met elkaar. Die ontmoeting kan gestalte krijgen in de samenkomst in kerken, tijdens de liturgie, de viering van de sacramenten, in meditatieve bijeenkomsten, in leermomenten, in activiteiten, in de zorg voor elkaar en solidariteit met mensen overal ter wereld. Wij hopen wat inspiratie te bieden vanuit de rijke traditie van heilige Schrift en Katholiek Kerk. Het geloof van mensen, hun levensverhaal, hun vallen en opstaan, hun twijfels en zekerheden, klinken daarin door. Waar traditie en leven met elkaar in gesprek gaan, kan God zichtbaar worden.

 

Geloven met hart en handen

Geloven heeft te maken met God en met de medemens. Dat maken we concreet door in beweging komen, samen te vieren en ons in te zetten voor elkaar. We zijn bidders en we zijn doeners. Als trouwe of incidentele kerkgangers, als vrijwilligers met hun grote en kleine taken, als betrokkenen bij wat er leeft en speelt, geloven we met hart en handen.

Ons geloof wordt de laatste jaren behoorlijk op de proef gesteld. De kerk maakt ontwikkelingen door waarin vanzelfsprekendheden wegvallen en daarmee ook een stuk houvast. Het is nauwelijks te bevatten. Er is genoeg aanleiding om te lijden en gebukt te gaan onder alle teruggang, alles wat voorbij is en ooit was, alle zorgen die altijd wel zullen blijven. De verleiding bestaat om in het eigen veilige kringetje weg te kruipen. Maar dat is geen oplossing. Even misschien, om op adem te komen, om hart en handen weer op één lijn te brengen. En dan weer verder te kunnen. De één heeft daar meer moeite mee en meer tijd voor nodig dan de ander. En dat mag.

Geloven met hart en handen is als de golven van de zee: je kunt erin kopje onder gaan en weer verfrist bovenkomen. Je kunt er tegenin zwemmen en je laten meevoeren. Wij willen de toekomst met enthousiasme en een positieve instelling tegemoet treden. Er zijn redenen genoeg om vooruit te kijken en verder te gaan, met kracht aan te pakken en de blijde boodschap van Jezus Christus ook echt met een hartelijke en vriendelijke lach uit te stralen. Dan doen we recht aan wat in zoveel jaren en eeuwen is opgebouwd en bouwen we verder met de hoop dat ons geloof weer opbloeit.

Een parochie bestaat waar mensen samen bouwen aan gemeenschap. Wij rekenen en vertrouwen op uw blijvende betrokkenheid. Want het is uw hart dat klopt in de parochie, het zijn uw handen die de parochie opbouwen.

 

Een nieuwe/oude naam

De naam “Parochie Heilige Willibrord Deurne” is gekozen om verschillende redenen: Willibrord is de patroonheilige van alle oude parochies. Het spreekt bijna voor zich dat die ook in de nieuwe naam terug komt. We hebben gekozen voor de moderne Nederlandse benaming. Dus: ‘heilige’ in plaats van ‘sint’ en ‘Willibrord’ in plaats van ‘Willibrordus’. De toevoeging Deurne is vooral bedoeld om ons te onderscheiden van andere Willibrordusparochies in de omgeving.

 

Belangrijkste veranderingen

Wat verandert er bij de fusie van de Deurnese parochies op 1 januari 2015? Op dit moment nog niet zo veel! Veranderingen zullen stapsgewijs gaan. De vieringen gaan voorlopig gewoon door, de werkgroepen blijven actief. Achter de schermen is inmiddels al het een en ander gestroomlijnd. De Parochiebureaus blijven aanspreekpunten. Parochiecentrum Visser 2 zal zich geleidelijk aan steeds meer tot coördinerend hart van de parochie ontwikkelen.

 

Positief

Het samenwerkingsproces heeft voor ons een positieve intentie: werken aan vitaliteit, krachtig gestalte geven aan de kerk van morgen. Wij zien dat vooral als een inspirerende uitdaging.

 

Begrip

Veranderingen zijn vaak lastig, maar dat wil nog niet zeggen dat ze slecht zijn. Van vijf parochies één geheel maken, met respect voor de eigenheid, is een hele puzzel. Soms gaan ontwikkelingen sneller dan voorzien. Soms wordt iets over het hoofd gezien. Aarzel niet om uw zorgen, opmerkingen en ook ergernissen te melden. Wij kunnen ervan leren. En natuurlijk mag u ook laten weten als het goed gaat. Het blijft mensenwerk. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Logo

logo parochie

Het logo van de parochie drukt beweging uit: open, elkaar kruisende lijnen vormen een kerkraam, venster naar morgen. De blauwe vlakken verwijzen naar het hemelse, ook naar water, de doop, bron van leven.

In de gebogen lijnen kan ook een mijter gezien worden, een verwijzing naar onze patroonheilige Willibrord, en daarmee aan onze verbondenheid met de wereldkerk.

U mag in het logo ook een vogel zien: de heilige Geest die ons inspireert en op weg helpt.

 

Parochiaan

Alle gedoopten die in het gebied van de parochie wonen zijn formeel parochiaan van de parochie Heilige Willibrord Deurne. Zij kunnen te allen tijde een beroep doen op de parochie. In de praktijk zal er vooral contact zijn met parochianen die ingeschreven staan in de kerkledenadministratie.
Hun betrokkenheid bij de parochie is heel divers. Het betreft o.a.:

  • kerkgangers
  • vrijwilligers
  • medewerkers
  • deelnemers aan de parochiebijdrage
  • zij die een concreet beroep doen op de parochie bij o.a. doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, ziekte, overlijden.

Verwelkoming nieuwkomers

Nieuwe parochianen heten wij van harte welkom. Wie dat op prijs stelt kan bezoek ontvangen van een van de leden van de werkgroep verwelkoming. Zij weten te vertellen hoe de parochie in elkaar zit en welke activiteiten er zijn.

 

Vrijwilligersorganisatie

Een parochie is in principe een vrijwilligersorganisatie. Parochianen worden uitgenodigd en gestimuleerd om het samen kerk zijn (naast kerkbezoek en een financiële bijdrage) ook praktisch vorm te geven door als vrijwilliger een of meer van de vele taken op zich te nemen.

De activiteiten die de vele vrijwilligers op talloze terreinen rond de kerken verrichten, worden door de parochie bijzonder gewaardeerd.

Het is onmogelijk om die waardering financieel te vertalen. De inkomsten, die opgebracht moeten worden door de parochianen, zijn in eerste instantie bedoeld voor de pastorale zorg in al zijn facetten. Maar bovenal wordt de keuze om de parochie als vrijwilligersorganisatie vorm te geven, gemaakt vanuit het christelijke uitgangspunt dat allen samen naar vermogen de gemeenschap dragen en opkomen voor elkaar. Vrijwilligerswerk is een dienst aan de gemeenschap, waaraan uiteraard ook veel voldoening beleefd kan worden.

 

Samen maken,
bouwen, onderhouden,
beleven wij onze parochie.
Voelt u zich geroepen
om deel te nemen
aan een van onze activiteiten
of in een werkgroep,
neem dan contact op.