Doop

De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Als ouders wil je het beste voor je kind. Je hoopt dat het zal uitgroeien tot een gelukkig mens. De doopviering past daarbij. Het doopsel is een sacrament. Dat wil zeggen: een teken dat ‘zinvol’ is. Kom je naar de parochie toe met de vraag of jullie kindje gedoopt kan worden, dan ‘bedoel’ je daar iets mee. Je wilt de vreugde om jullie kind en je dankbaarheid delen met anderen en samen met je familie en vrienden vieren. Jouw kind mag ‘kind van mensen’ zijn.

Het doopsel is altijd ook een binnentreden in de grote groep van alle gedoopten, in de groep van christenen, mensen die op de een of andere manier het voorbeeld van Jezus in hun leven willen volgen. Jezus heeft zichzelf laten dopen. Toen dat gebeurde – zo vertelt het verhaal  – ging de hemel open en klonk ene stem: “Jij bent mijn kind, ik hou van jou!” Voor Jezus en veel anderen was en is God de bron van alle leven. Behalve ‘kind van mensen’ mag je ook ‘kind van God’ zijn. Dat vieren we bij het doopsel.

 

De dopelingen van dit jaar

Op de pagina Bij de bron leest uw wie er dit jaar gedoopt zijn.

 

Aanmelden van een doopviering

De aanmelding van een doopviering in Deurne, Helenaveen, Liessel, Neerkant, Vlierden loopt voortaan via deze website. U kunt eerst het formulier invullen. Daarna neemt een van de medewerkers van het centrale Parochiecentrum met u contact op om de doopdatum, -kerk en -tijd definitief af te spreken. U kunt ook eerst bij het centrale Parochiecentrum informatie vragen over doopdatum, -kerk en -tijd en daarna het formulier op de website invullen.

Het aanvraagformulier vindt u op de pagina: Aanvraag Doop.

 

Doopviering

Elke kerk heeft zijn eigen doopzondag(en). Neem voor de mogelijkheden contact op met het Parochiecentrum. Uw kind wordt in een individuele viering gedoopt. In elke doopviering wordt dus doorgaans maar één kind (of meer kinderen uit één gezin) gedoopt. Dat geeft de voorganger de mogelijkheid om voldoende aandacht te besteden aan uw gezin. Wilt u met familie of vrienden uw kinderen gezamenlijk laten dopen, dan kan dit uiteraard ook.

 

Doopvoorbereiding

Aan de individuele doopviering is een gezamenlijke doopvoorbereiding van één avond gekoppeld, voor ouders die hun eerste kind laten dopen. Bij het afspreken van de doopviering wordt meteen ook de doopvoorbereiding afgesproken.

Voor ouders die een tweede of volgende kind willen laten dopen is er een andere doopvoorbereidingsavond waarin de doopviering als gezinnetje met meerdere kinderen centraal staat. Deze avond is een zeer waardevolle avond in aanvulling op de voorbereidingsavond voor het eerste kind. Bij de aanmelding komt het aanbod van deze avond ook ter sprake en kan hiervoor een afspraak gemaakt worden.

Tijdens de voorbereiding gaan we informeel in gesprek. We wisselen van gedachten over wat dopen kan betekenen voor jullie als ouders en je kind. We kijken naar de symbolen die in de doopviering een plaats hebben. Met deze eigentijdse doopvoorbereiding hopen we te bereiken dat jullie het doopfeest nog intenser zullen beleven, niet als een momentopname, maar als een bagage voor heel het leven.

 

Gemeenschap

Vanaf het begin van de kerk worden mensen samen met anderen gedoopt in de viering van de gemeenschap (Pasen was dè doopdag). Door je kind in een grotere groep te dopen, samen te andere dopelingen laat je heel duidelijk zien: het is ons kind, maar het is ook een kind dat straks haar eigen weg zal gaan tussen al die andere mensen. En het mag ook kind van God zijn.

Daar staat tegenover dat elk mensenleven in kleine kring begint. Voor een kind is de eerste tijd het gezin de gemeenschap, later komt daar crèche bij en school, clubs en vrienden. In een mensenleven dat groeit, groeit ook de gemeenschap. Ook bij het binnentreden in de geloofsgemeenschap kan dit tot uiting komen: het doopsel is dan de eerste stap in kleine kring; de eerste communie kent al een grotere kring en het vormsel is dan de bevestiging van het hele proces zijn.

 

Bijdrage en collecte

Voor het dopen wordt een bijdrage in de onkosten gevraagd. Zie hiervoor de pagina tarieven.
Daarnaast is er tijdens de doopviering – zoals in elke kerkelijke viering – een collecte.