Tarieven 2024

Actie Kerkbalans

In de eerste helft van het jaar wordt altijd aandacht gevraagd voor de financiën van de parochie onder de vlag van de nationale actie Kerkbalans. Graag nodigen uw u uit om mee te doen en (ook) voor 2023 een financiële bijdrage te schenken. Meer informatie vindt u op de pagina Actie Kerkbalans. Bij voorbaat dank.

 

Tarieven en bijdragen

De tarieven zijn voor alle locaties hetzelfde. Deze zijn gebaseerd zijn op de adviestarieven die het bisdom van ’s-Hertogenbosch ieder jaar afgeeft.

De aanmelding voor Eerste Communie en Vormsel, de aanvraag voor een doop of een huwelijk gebeuren via deze website. Ook het opgeven van een intentie kan via de website. Kijk op de pagina: Formulieren.

 

Vanaf 1 januari 2024 hanteren we de volgende tarieven:

2024 Tarieven Parochie Heilige Willibrord Deurne

De tarieven over begravingen gelden alleen voor de eigen parochiële begraafplaatsen (Deurne-St.Jozef, Deurne-Walsberg, Deurne-Zeilberg, Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden). Voor de algemene begraafplaats Jacobshof hanteert de gemeente Deurne eigen tarieven. Hoeve Ruth is een zelfstandige natuurbegraafplaats met eigen tarieven. Ook de begraafplaatsen in het beheer van de Protestantse Gemeente Deurne hebben eigen tarieven.

Alle graven worden ‘dubbeldiep’ gegraven, zodat altijd een bijzetting kan plaatsvinden. Er is wel een verschil in de tarieven als er één of twee overledenen (boven elkaar) begraven zijn.

Voor een urnengraf/columbarium wordt hetzelfde grafrecht als voor een begraving berekend.

Verlenging voor 10 jaar is gebruikelijk. Langere of kortere termijnen zijn ook mogelijk na een schriftelijk verzoek aan het parochiebestuur.

Bij bijzetting start een nieuwe periode van 20 jaar onder verrekening van de nog niet verstreken jaren van de oorspronkelijke grafrechten.

Een kindergraf is voor overleden kinderen  tot en met 12 jaar, het tarief is 50% van alle kosten.

De kosten voor het delven van het graf worden door de firma Van Kessel rechtstreeks gefactureerd aan de nabestaanden dan wel de betreffende uitvaartverzorger.