Leven

 

Binnen een parochie ligt er de taak om de christelijke boodschap ter sprake te brengen in en vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap. Daarin kan men tot verdieping van geloof en verantwoordelijk handelen komen. Op belangrijke kruispunten in het leven, met name rond de sacramenten van doopsel, eucharistie (eerste communie), vormsel en huwelijk bieden wij deelnemers een programma aan. Daarnaast zijn er in onze parochie een aantal andere bijeenkomsten en activiteiten.