Kerkbanken Zeilberg

27 maart 2016

Het vergunningtraject voor de vestiging van een fitnessaccommodatie in de Zeilbergse kerk is inmiddels doorlopen. Alle lichten staan op groen. Voor de verbouwing kan beginnen, zullen eerst de kerkbanken eruit gaan. Wij hadden contact met een parochie die ze allemaal wilde overnemen om in hun kerk te plaatsen, maar op het laatste moment blijkt dit […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Nieuw leven

25 maart 2016

Jaar C, Pasen Matteüs 28, 1-11 * Aan de ene kant willen ze niet zien opperste verwarring bij stoere wachters aan de andere kant kunnen ze niet zien ongekende droefenis bij trouwe wakers wat daar gebeurt raakt de kern van ons geloof het graf breekt open als een lentebloem Jezus staat op uit de dood […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 82

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10) Een Farizeeër wilde een theologische discussie op hoog niveau over het gebod: Bemin God met al wat je hebt en je naaste als jezelf. Dat van God snapte hij wel, maar wie is nou je naaste? Jezus antwoordt met een verhaal, waarin het woord God niet eens voorkomt. In dat […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 81

18 maart 2016

De verloren zoon en zijn broer (Lucas 15) Bij een parabel zit het venijn in de staart. De broer komt thuis van zijn werk. Hij werkt altijd hard. Hij leeft voorbeeldig. Gelukkig is hij niet zoals zijn broer, die niet deugt. Dan hoort hij feestgedruis en knechten vertellen hem, dat zijn broer is thuisgekomen en […]

Lees meer »

Doopwand in Kerk Vlierden

16 maart 2016

Met Palmzondag werd in de Mariakapel in de Vlierdense kerk de nieuwe doopwand in gebruik genomen. Op een prachtige glazen plaat staat de psalmtekst: “In de schoot van mijn moeder geweven”. Dat is een verwijzing naar Maria Ter Schoot die in Vlierden vereerd wordt en waarvan Lucy Smit een prachtig beeld maakte. Ook verwijst de […]

Lees meer »

Vastenactie 2016 Oeganda

15 maart 2016

De gezamenlijke missiecomité’s in de parochie Heilige Willibrord Deurne zetten zich dit jaa rin voor een project in een van de armste landen ter wereld: Oeganda. Mooi Oeganda (Afrika) is rijk bedeeld met natuurschoon: droge en natte savannen, tropisch regenwoud, meren en hooggebergte. De zuidgrens met Tanzania en Kenia wordt gevormd door het Victoriameer. Met […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 80

11 maart 2016

De verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15) In de bekende parabel van de verloren zoon wordt vooral de barmhartigheid van de vader benadrukt. Jezus wil ons in dit verhaal laten weten, dat Vader God eindeloos goed is. Als de jongste zoon zijn erfdeel opeist en de wijde wereld intrekt, houdt de vader geen […]

Lees meer »

Parochiebestuur

6 maart 2016

Vanaf 1 maart 2016 is Cees Wouters benoemd tot lid van het bestuur van de Parochie Heilige Willibrord Deurne. Hij neemt de taak van secretaris op zich. Tonny Michels-Jacobs neemt de taak van penningmeester over van Jac Megens, die lid van het parochiebestuur blijft. Zo kunnen we binnen het bestuur de veelheid van taken nog […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 79

De bruidsmeisjes (Matteüs 25) Tien bruidsmeisjes wachten tot diep in de nacht op de komst van de bruidegom. Het hele evangelie staat vol van ‘breken en delen’, maar in deze parabel weigeren de vijf verstandige meisjes hun olie te delen met de anderen, die te weinig olie bij zich hebben om hun lamp brandend te […]

Lees meer »