Kerkbanken Zeilberg

27 maart 2016

Het vergunningtraject voor de vestiging van een fitnessaccommodatie in de Zeilbergse kerk is inmiddels doorlopen. Alle lichten staan op groen. Voor de verbouwing kan beginnen, zullen eerst de kerkbanken eruit gaan. Wij hadden contact met een parochie die ze allemaal wilde overnemen om in hun kerk te plaatsen, maar op het laatste moment blijkt dit […]

Lees meer »

Overweging: Elkaar tot zegen zijn

Jaar C, Pasen, 27 maart 2016 Lucas 24, 1-12 Iemand vroeg of ik hun nieuwe huis wilde inzegenen. Ik antwoordde dat ik dat graag zou doen. Zij had al nagedacht over wat voor haar die zegen betekende: Je kunt een zegen zijn voor elkaar en in moeilijke momenten voor elkaar een zegen blijven. Het ging […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Nieuw leven

25 maart 2016

Jaar C, Pasen Matteüs 28, 1-11 * Aan de ene kant willen ze niet zien opperste verwarring bij stoere wachters aan de andere kant kunnen ze niet zien ongekende droefenis bij trouwe wakers wat daar gebeurt raakt de kern van ons geloof het graf breekt open als een lentebloem Jezus staat op uit de dood […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 82

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10) Een Farizeeër wilde een theologische discussie op hoog niveau over het gebod: Bemin God met al wat je hebt en je naaste als jezelf. Dat van God snapte hij wel, maar wie is nou je naaste? Jezus antwoordt met een verhaal, waarin het woord God niet eens voorkomt. In dat […]

Lees meer »

Overweging: Bukken, niet buigen

24 maart 2016

Witte Donderdag, 24 maart 2016 Johannes 13, 1-15 Afgelopen maandag bekeken we in het Parochiecentrum de film “Les glaneurs et la glaneuse”, een documentaire over arenlezers in deze tijd. Het is een eeuwenoud, zelfs bijbels, recht dat bij de oogst van het graan, dat wat over is blijft liggen. De armen mogen het rapen voor […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 81

18 maart 2016

De verloren zoon en zijn broer (Lucas 15) Bij een parabel zit het venijn in de staart. De broer komt thuis van zijn werk. Hij werkt altijd hard. Hij leeft voorbeeldig. Gelukkig is hij niet zoals zijn broer, die niet deugt. Dan hoort hij feestgedruis en knechten vertellen hem, dat zijn broer is thuisgekomen en […]

Lees meer »

Doopwand in Kerk Vlierden

16 maart 2016

Met Palmzondag werd in de Mariakapel in de Vlierdense kerk de nieuwe doopwand in gebruik genomen. Op een prachtige glazen plaat staat de psalmtekst: “In de schoot van mijn moeder geweven”. Dat is een verwijzing naar Maria Ter Schoot die in Vlierden vereerd wordt en waarvan Lucy Smit een prachtig beeld maakte. Ook verwijst de […]

Lees meer »

Vastenactie 2016 Oeganda

15 maart 2016

De gezamenlijke missiecomité’s in de parochie Heilige Willibrord Deurne zetten zich dit jaa rin voor een project in een van de armste landen ter wereld: Oeganda. Mooi Oeganda (Afrika) is rijk bedeeld met natuurschoon: droge en natte savannen, tropisch regenwoud, meren en hooggebergte. De zuidgrens met Tanzania en Kenia wordt gevormd door het Victoriameer. Met […]

Lees meer »

Overweging: vooroordeel

13 maart 2016

Jaar C, 5e zondag veertigdagentijd, 13 maart 2016 Johannes 8, 1-11 Een vrouw in verdrukking. De kring sluit zich om haar heen. Ze proberen haar onderuit te halen en het lijkt te lukken. Genadeloos, meedogenloos. De man gaat kennelijk vrijuit – was hij niet net zo overspelig? Waarom wordt hij niet evengoed veroordeeld? – Maar […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 80

11 maart 2016

De verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15) In de bekende parabel van de verloren zoon wordt vooral de barmhartigheid van de vader benadrukt. Jezus wil ons in dit verhaal laten weten, dat Vader God eindeloos goed is. Als de jongste zoon zijn erfdeel opeist en de wijde wereld intrekt, houdt de vader geen […]

Lees meer »
1 2