100 Bijbelse beelden !

31 juli 2016

Elke week staat er op de homepage van deze website een bijbelverhaal met een afbeelding erbij. Deze week nummer 100! Pater Piet Schellens scj neemt ons op een boeiende en heldere wijze mee langs de mooiste verhalen uit de H. Schrift. Hij laat zich daarbij inspireren door zijn medebroeder Herman Falke scj, die de prachtige beelden […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 100

29 juli 2016

Jezus de gekruisigde (Lucas 23) Jezus was de vrije en oorspronkelijke vertolker geweest van een nieuw Godsbeeld. De mens en de menselijke waardigheid waren voor Hem belangrijker dan allerlei regels en wetten. Op Goede Vrijdag sloegen de vertegenwoordigers van wet, recht en moraal terug. De vloek van de Wet had zijn slachtoffer gevonden en Jezus’ […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 99

22 juli 2016

De kruisweg naar Calvarie (Marcus 15) Verzwakt door de geseling nam Jezus de kruisbalk op zijn schouders, maar telkens struikelde en viel Hij. De soldaten dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, om Jezus te helpen. Aanvankelijk deed Simon dat met tegenzin, maar al gauw raakte hij onder de indruk van die lijdende man. Het verhaal […]

Lees meer »

Boekje ‘Reflectie’ te koop

20 juli 2016

Aansluitend aan de viering van zondag 24 juli 2016 werd het boekje ‘Reflectie’ bij de gelijknamige tentoonstelling gepresenteerd. Het eerste exemplaar was voor Catrien Elfrink, die ook vereeuwigd staat op een van de schilderijen. Ruim 150 boekjes zijn inmiddels al verkocht. Het boekje is nog te koop voor € 4,95: tijdens de openstelling van de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 98

15 juli 2016

Ecce Homo (Matteüs 27) Beeld en gelijkenis van Hem die leeft, een mensenzoon – heeft geen macht begeerd, geen aanzien als een god. en heeft zich niet aan de gestalte van deze wereld onderworpen. Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd maar zich ontdaan van zijn bezit en is de weg gegaan die langs de zelfkant […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 97

8 juli 2016

Veroordeeld door Pontius Pilatus  (Lucas 23) Pontius Pilatus was de gouverneur, die het recht opofferde aan zijn eigenbelang. Tot zes keer toe verklaarde hij, dat hij geen schuld vond in Jezus. Maar hij bezweek voor de joodse leiders, die dreigden hem te zullen aanklagen bij de keizer. Dat hadden ze al eens met succes gedaan. […]

Lees meer »

Twee nieuwe kapelletjes

3 juli 2016

Op zondag 3 juli 2016 werd het torenportaal van de St. Willibrorduskerk Deurne ingezegend tot Mariakapel, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Heimwee en Verlangen. Op woensdag 6 juli 2016 werd in de voormalige Zeilbergse kerk het Cornelius- en Mariakapelletje ingezegend en in gebruik genomen. Cornelius- en Mariakapel Zeilberg Met de restauratie van de Zeilbergse […]

Lees meer »

Voertuigzegen op voorspraak van H. Donatus

2 juli 2016

Het noodweer op 23 juni 2016 heeft veel schade veroorzaakt in de regio. Mensen zijn niet alleen financieel maar ook emotioneel diep geraakt door het natuurgeweld dat hen overkwam. Voor hen willen wij speciaal bidden tijdens de Donatusviering op zondag 10 juli 2016 om 9.00 uur in de St. Willibrorduskerk Helenaveen. De heilige Donatus, een van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 96

1 juli 2016

Petrus en de haan  (Matteüs 26) Sint Petrus is een geval apart. Hij kon de prachtigste uitspraken afwisselen met stommiteiten. Na zijn oprechte geloofsbelijdenis “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” prees Jezus hem de hemel in. Maar even later probeerde Petrus Jezus van zijn levensroeping af te houden: “Ga niet naar […]

Lees meer »