Twee nieuwe kapelletjes

3 juli 2016

Op zondag 3 juli 2016 werd het torenportaal van de St. Willibrorduskerk Deurne ingezegend tot Mariakapel, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Heimwee en Verlangen. Op woensdag 6 juli 2016 werd in de voormalige Zeilbergse kerk het Cornelius- en Mariakapelletje ingezegend en in gebruik genomen.

Cornelius- en Mariakapel Zeilberg

Met de restauratie van de Zeilbergse kerktoren en de herinrichting van het kerkgebouw tot fitness-accommodatie, is ook de inrichting van het Cornelius- en Mariakapelletje gerealiseerd. Aan de kant van het kerkhof is een fraaie nieuwe deur gemaakt. Dat is zo vakkundig gebeurd, dat het lijkt alsof deze er altijd heeft gezeten. Het authentieke Corneliusbeeld staat weer op zijn vertrouwde plaats. In een nis is ruimte gemaakt voor het Mariabeeld. Het altaar waarop haar beeld komt te staan, is gemaakt van het altaar van het Zeilbergse klooster en van het plateau waarop het tabernakel stond. Een glazen pui schermt het kapelletje af van het sportgebeuren.

Aansluitend aan de ouderenviering in Den Draai op woensdag 6 juli 2016 om 9.30 uur werd het kapelletje in Zeilberg ingezegend. De ruim vijftig aanwezigen kregen allemaal de gelegenheid een lichtje aan te steken. Na afloop was er koffie en thee met vlaai in Den Draai. Pastoor Paul Janssen sprak onderstaand gebed uit:

Even binnenlopen
en een kaarsje opsteken
bij jou, Maria

bij jou kan ik altijd terecht
met mijn lief en leed
met wat me bezighoudt
zorgen baart
vreugde geeft
Jij bent de moeder van Jezus
de vrouw die weet
hoe mooi het leven kan zijn
en hoe zwaar

Even binnenlopen
en een kaarsje opsteken
bij jou, Cornelius

bij jou brengen al ruim honderd jaar
mensen hun kinderen
om bescherming en zegen
bij jou kan ik terecht
als het leven mij zwaar valt
als stress mij overrompelt
de spanning te groot wordt
Jij geeft rust
laat mij op adem komen

Even binnenlopen
en dan weer verder gaan
opgelucht, moed gevat,
op mijn weg van
tijd naar eeuwigheid. Amen.

Torenportaal St. Willibrorduskerk Deurne

Precies drie jaar na de bekendmaking van het initiatief om het torenportaal van de St. Willibrorduskerk a/d Markt overdag open te stellen, zijn alle voorbereidingen afgerond en kan de deur open. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij het Mariabeeld. Dit fraai beeldje van Frans Tuinstra, vermoedelijk uit de jaren zestig, staat op de Mariatroon die is ontworpen door architect Hans Flapper. Erik Vink schrijft in zijn boek Het Dorp dat Willi Martinali voor Maria de naam Onze Lieve Vrouw van Heimwee en Verlangen gebruikte. Deze titel hebben we ook gegeven aan het Mariabeeld in het torenportaal. Zie ook de overweging en het gebed die bij de inzegening werden uitgesproken.

De Mariatroon staat naast de plaquette ter gedachtenis aan de Deurnese slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De replica van het torenkruis erboven is onderdeel van het herdenkingsmonument. Het is gemaakt door smid Van den Boomen, destijds gevestigd in de Kerkstraat.

Het reliëf van de hand van Joep Coppens, met een afbeelding van het verhaal van Zacheüs is fraai verlicht in een nis geplaatst. De tekst eronder is nu beter leesbaar:

“Jij mag zijn zoals je bent,
om te kunnen worden die je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw wijze en in jouw uur.”

Zo houden we de gedachtenis aan de Deurnese psychiater Anna Terruwe levend.

Mariakapel in torenportaal