Uw bijdrage voor de Voedselbank

28 februari 2021

De Vastentijd is een mooie gelegenheid  om te overwegen hoe wij in het leven staan. Hoe is onze relatie tot God en onze medemens? Zien wij de noden van andere mensen? Wat betekent onze levenswijze en manier van consumeren voor andere mensen dichtbij en ver weg. Nemen we onze verantwoordelijkheid? In onze Parochie Heilige Willibrord […]

Lees meer »

Klare taal

Jaar B, 2e zondag van de Veertigdagentijd Genesis 22, 1-18, Romeinen 8, 31b-34 en Marcus 9, 2-10 Ik kijk op dinsdagavond graag naar het programma “Het geheim van de meester”. Daarin wordt elke week door een team van deskundigen een beroemd schilderij gereconstrueerd. Dat gaat verder dan natekenen. Schilder Lisa Wiersma kruipt in de huid […]

Lees meer »

Wit als sneeuw

26 februari 2021

Jaar B, 2e zondag Veertigdagentijd Marcus 9, 2-10 * Gedaantes geen spoken zo wit als sneeuw dansen en spreken met elkaar over wat toekomt Mozes, Elia, Jezus op het kruispunt van de geschiedenis waarin God mens wordt de weg van het lijden gaat die leidt naar Pasen.

Lees meer »

Blijde boodschap

19 februari 2021

Jaar B, 1e zondag Veertigdagentijd Marcus 1, 12-15 * Een blijde boodschap zomaar op een muur Soms moeten muren doorbroken om het goede nieuws door te laten dringen het Rijk Gods zichtbaar, voelbaar te maken.

Lees meer »

Geluk

14 februari 2021

Jaar B, 6e zondag door het jaar, 14 februari 2021 Carnaval en Valentijn Hooglied 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7a en Matteüs 5, 1-13 ‘Gelukkig…’ Het klinkt als een refrein door het evangelie. We lazen het in de versie van de Nieuwe Bijbelvertaling. In de traditionele tekst staat steeds het woord ‘zalig’. Of dat een […]

Lees meer »

Aswoensdag

Gebedsviering zonder askruisje Met Aswoensdag, 17 februari 2021, is het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk om askruisjes te geven. In Neerkant en Liessel wordt in plaats hiervan as uitgestrooid over het hoofd. De viering in Neerkant is om 18.15 uur, in Liessel om 19.30 uur. Er kunnen maximaal 30 mensen ontvangen worden. Diezelfde avond is […]

Lees meer »

Beweging

12 februari 2021

Jaar B, 6e zondag door het jaar Marcus 1, 40-45 * Eén woord, één gebaar kan je in beweging zetten, steeds meer, steeds sneller. Wie mee wil sluit maar aan. De bestemming is niet altijd helder, de route niet recht, maar je komt er wel.

Lees meer »

Rust

7 februari 2021

Jaar B, 5e zondag door hetjaar, 7 februari 2021 Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39 Ik denk dat we de verzuchtingen van Job heel goed kunnen invoelen. Het wordt hem teveel. Hij zoekt een uitweg, maar die is er niet. ’s Nachts ligt hij wakker, overdag loopt hij rusteloos rond. Het beeld van de weversspoel is […]

Lees meer »

Rust

5 februari 2021

Jaar B, 5e zondag door het jaar Marcus 1, 29-39 * Som verlang je naar de rust van kabbelend water, de spiegeling van de zon, bergen die verwijzen naar wat hoger is, een andere dimensie als vanzelf een gebed, nieuwe energie om door te gaan.

Lees meer »