Veertien en meer

29 mei 2016

Jaar C, Sacramentsdag, 29 mei 2016 Genesis 14, 18-20, 1 Korintiërs 11, 23-26 en Lucas 9, 11b-17 “Laatste Avondmaal”, zo stond woensdagavond bij een bericht op Facebook van Thijs van de Manakker. Hij had zijn “Waving Helmets” ingepakt om ze donderdag naar de Deurnese Willibrorduskerk te vervoeren voor de tentoonstelling die dit weekend opent. Veertien […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Zijn

27 mei 2016

Jaar C, Sacramentsdag Lucas 9, 11b-17 * Delen is je hand uitsteken open uitnodigend er zijn zijn is belangrijker dan hebben want wie niets heeft mag alles zijn

Lees meer »

Bisschop opent expositie

Op zondag 29 mei 2016 heeft de nieuwe bisschop van ‘s-Hertogenbosch, Mgr. Gerard de Korte, een bijzondere expositie in de St. Willibrorduskerk Deurne geopend: lokale kunstenaars uit de Brabantse Peel zijn de uitdaging aangegaan om te reflecteren op de bronnen die Hendrik Wiegersma, arts en schilder, tussen 1920 en 1960 inspireerden voor zijn religieuze werken. Elk […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 91

Het laatste avondmaal (Marcus 14) “Vurig heb Ik verlangd om dit Paasmaal met u te eten”, zei Jezus op de avond voor zijn dood. Het pesachmaal was de gedachtenis aan de bevrijding uit Egypte: “God heeft ons met machtige hand weggevoerd uit de slavernij”. Het was de intense viering van het feit, dat God zijn […]

Lees meer »

Het spel van de Geest

22 mei 2016

Jaar C, Heilige Drie-eenheid, 22 mei 2016 Spreuken 8, 22-31, Romeinen 5, 1-5 en Johannes 16, 12-15 “Toen Hij de fundamenten legde voor de aarde, was ik aan de zijde van de Kunstenaar, en was ik zijn troetelkind, en speelde ik aldoor voor zijn aangezicht.” Het is de Wijsheid die dit zegt. God wordt als […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Levensstroom

20 mei 2016

Jaar C, Heilige Drie-eenheid Johannes 16, 12-15 * Soms kan het water zo troebel zijn dat het dichtslibt er weinig beweging meer in zit soms kun je door de drab toch de spiegeling zien van wat om je heen gebeurt wolk en wind die het water zacht aaien of golvend opjagen soms – maar dan […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 90

De tempelreiniging (Matteüs 21) De tempel was voor Jezus het Huis van zijn Vader, een plaats van gebed, heilige grond. Enkele dagen voor zijn lijden en dood ging Jezus naar de tempel om te bidden. Hij was zich zeer bewust van wat er komen ging en had dringend behoefte aan bezinning. Hij schrok, toen Hij […]

Lees meer »

Kom Schepper, Geest

16 mei 2016

Pinksteren, 15 mei 2016 Handelingen 2, 1-11, Romeinen 8, 8-17 en Johannes 14, 15-16.23b-26 Vandaag zingen we de hymne ‘Kom schepper geest, daal tot ons neer, houdt gij bij ons uw intocht Heer, vervul het hart dat U verbeidt met hemelse barmhartigheid’. Het is het eerste couplet van het eeuwenoude ‘Veni Creator Spiritus’. We zingen […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Hand

13 mei 2016

Jaar C, Pinksteren Handelingen 2, 1-11 Johannes 14, 15-16.23b-26 * hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in hand in …

Lees meer »

Bijbelse beelden 89

De intocht in Jeruzalem (Johannes 12) De bijbel moet niet veel hebben van paarden, die zo effectief zijn in de strijd, het dier van krijgsheren en standbeelden. Maar de ezel, die bij ons doorgaat voor stom en koppig, is de favoriet van de bijbel. Zo lezen we bij de profeet Zacharia: “God gaat de paarden […]

Lees meer »
1 2