Bijbelse beelden 89

13 mei 2016

De intocht in Jeruzalem (Johannes 12)

De bijbel moet niet veel hebben van paarden, die zo effectief zijn in de strijd, het dier van krijgsheren en standbeelden. Maar de ezel, die bij ons doorgaat voor stom en koppig, is de favoriet van de bijbel. Zo lezen we bij de profeet Zacharia: “God gaat de paarden wegnemen uit Jeruzalem, de oorlogsboog wordt in stukken gebroken. Jubel het uit, Jeruzalems dochter, zie, uw koning komt tot u, zittend op een ezel”. (9: 9-10)

Van meet af aan spreekt de ezel mee in het leven van Jezus. Hij was er al bij in Bethlehem, toen Jezus geboren werd. En als het einde nadert en Jezus Jeruzalem binnentrekt om daar te gaan lijden en sterven, rijdt Hij op een ezel, het dier dat bij de armen hoort, dat de lasten van de mensheid draagt. De mensen juichten Hem toe; “Gezegend die komt in de naam van de Heer, Hosanna”. Ze legden kleden op straat en wuifden met palmtakken.

In het verhaal van die Palmzondag staat, dat Jezus die ezel nodig had. Jezus heeft ezels nodig, als u begrijpt wat ik bedoel: mensen die met een minimum aan schijn en een maximum aan nut onverdroten doorgaan om de armen te dienen.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj