Bijbelse beelden

28 november 2016

Met de mooie weergave van de Openbaring van Johannes hebben Piet Schellens scj en Herman Falke scj hun rubriek Bijbelse beelden in 112 afleveringen voltooid. Wij danken hen hartelijk voor de inspirerende teksten en beelden. Alle afleveringen blijven op de website staan. U kunt ze vinden in de menubalk onder INSPIRATIE en dan BIJBEL. U kunt […]

Lees meer »

Onze Vader

27 november 2016

Jaar A, 1e zondag van de advent, 27 november 2016 Jesaja 2, 1-5, Romeinen 13, 11-14 en Matteüs 24, 37-44 Afgelopen vrijdag mocht ik met de kerkwachten van de St. Willibrorduskerk, als afsluiting van het seizoen, het Boerenbondsmuseum in Gemert bezoeken. Achter het geboortehuis van pater van den Elsen waan je je in een dorp […]

Lees meer »

Onze Vader

22 november 2016

In het nieuwe kerkelijke jaar, vanaf volgend weekend, zullen we in de vieringen een nieuwe vertaling van het Onze Vader gaan gebruiken. Misschien denkt u: “’t Is toch altijd goe gegoan, woarum moet dè nu weer anders?” Dat was ook onze eerste reactie. De Nederlandse en Belgische bisschoppen hebben de vraag vanuit Rome serieus genomen om […]

Lees meer »

Cecilia

Eind november vieren de koren hun Ceciliafeest. Op zondag 27 november 2016 werden vijf jubilarissen van het dameskerkkoor en het herenkerkkoor in Vlierden in het zonnetje gezet. Na de feestelijke viering van 9.30 uur werd het Ceciliafeest voortgezet in de pastorie. Bestuurslid Mart van Dijk sprak de jubilarissen toen en pastor Piet Schellens reikte de bijbehorende […]

Lees meer »

Wie dan ?

20 november 2016

Jaar C, Christus Koning, 20 november 2016 2 Samuël 5, 1-3, Kolossenzen 1, 12-20 en Lucas 23, 35-43 Vorige week zaterdag kwamen er ’s avonds 116 mensen met vragend gezicht naar de St. Willibrorduskerk aan de Markt. Zij moesten zich als deelnemers aan Deurne Wittut melden, zogenaamd voor de ‘mis’. Daarmee werden ze behoorlijk op […]

Lees meer »

Deurne wittut of nie…

18 november 2016

Ook de St. Willibrorduskerk Deurne was betrokken bij de grootse dorpsquiz Deurne Wittut. Van elk van de 116 deelnemende groepen werd op zaterdag 12 november 2016 één deelnemer tussen 21.00 en 21.15 uur in de kerk verwacht voor de mis. Het was inderdaad mis. Velen hadden iemand gestuurd die affiniteit heeft met kerk – “Dat doe jij wel”. […]

Lees meer »

Licht

13 november 2016

Jaar C, 33e zondag door het jaar, 13 november 2016 Maleachi 3, 19-20a, 2 Tessalonicenzen 3, 7-12 en Lucas 21, 5-19 De herfst is een mooie tijd, maar ook een lastige. Het is zo vroeg donker. En als de zon niet door de wolken komt, ervaren we de dagen vooral als somber. De lezingen van […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Wie ?

11 november 2016

Jaar C, 33e zondag door het jaar Lucas 21, 5-19 * Als alles om je heen instort wie helpt je dan weer op te bouwen als je overspoeld wordt door zorgen wie haalt je dan weer boven als je overdonderd wordt door tegenspoed wie geeft je de kracht om door te gaan? Al is er […]

Lees meer »

Vertrouwen

6 november 2016

Jaar C, 32e zondag door het jaar, 6 november 2016 2 Makkabeeën 7,1-2.9-14, 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 en Lucas 20, 27-38 Hoogfeest van St. Willibrord, patroon van de parochie Hoe zou het zijn geweest toen Willibrord voet aan land zette op de Nederlandse kust, toen hij met zijn gezellen rondtrok om als missionaris in onze […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 112

4 november 2016

Apocalyps (Apocalyps 6) Voordat Gods Rijk definitief doorbreekt komen er nog zware beproevingen. De vier apocalyptische ruiters symboliseren die rampen. De eerste ruiter zit op een wit paard, als een koning die terugkeert van de oorlog. Wit is de kleur van de overwinning. De tweede zit op een rood paard en draagt een zwaard: dit […]

Lees meer »