Bijbelse beelden 112

4 november 2016

Apocalyps (Apocalyps 6)

Voordat Gods Rijk definitief doorbreekt komen er nog zware beproevingen.
De vier apocalyptische ruiters symboliseren die rampen.

De eerste ruiter zit op een wit paard, als een koning die terugkeert van de oorlog.
Wit is de kleur van de overwinning.
De tweede zit op een rood paard en draagt een zwaard:
dit symboliseert de bloedige burgeroorlog.
De derde op het zwarte paard duidt op schaarste en hongersnood.
De vierde op het vaalgroene paard doet denken aan de pest,
besmettelijke ziekten en de dood.

Al die ellende is de benauwende werkelijkheid van deze wereld; maar wees gerust: het Lam spreekt het laatste woord, een woord van vrede en feestelijke heerlijkheid.

112_johannes_heaven

“Ik, Johannes, zag de hemel open en het nieuwe Jeruzalem neerdalen, als een bruid die zich voor haar bruidegom heeft getooid”.

Johannes had met dit boek voornamelijk twee bedoelingen. Hij wilde een aantal jonge christenen waarschuwen, die laks en apathisch waren. Zij verwachtten dat de Heer spoedig zou weerkeren en ze maakten zich verder nergens druk om. Ten tweede wilde Johannes die christenen, die hevig te lijden hadden onder de vervolgingen, bemoedigen, door hen te wijzen op de verrezen Christus: “Vrees niet, Ik ben het, de eerste en de laatste, de Levende. Ik was dood en zie: Ik leef in de eeuwen der eeuwen. En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk”.

De Apocalyps is een boek van hoop; het viert de overwinning van het Lam op de machten van het kwaad. De climax is de Aanbidding van het Lam. “Rond de troon zijn vier levende wezens; zij lijken op een leeuw, een rund, een adelaar en een mens; en vierentwintig oudsten, die diep gebogen eer en dank brengen aan die op de troon is gezeten. Toen zag ik een Lam en allen rond de troon zongen een nieuw lied: Gij zijt waardig het Boek te nemen en de zegels te openen, want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed uit elke stam en volk en natie. Gij hebt hen voor God gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters”.

En een menigte die niemand tellen kan, tienduizend duizendtallen, stemt in met dat lied.

 

112_apocalyps_2

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj