Maria Lichtmis

29 januari 2017

Opdracht van de Heer in de Tempel – Blasiuszegen Op donderdag 2 februari 2017 vieren we het feest van Maria Lichtmis. De eucharistieviering begint om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Veertig dagen na Kerstmis herdenken we de “Opdracht van de Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals elk joods jongetje, wordt opgedragen aan […]

Lees meer »

Onzalig

Jaar A, 4e zondag door het jaar, 29 januari 2017 Sefanja 2,3; 3, 12-13, 1 Korintiërs 1, 26-31 en Matteüs 5, 1-12a Wat een schril contrast, deze zachte woorden met de harde beelden die we de laatste weken zagen: • Een leraar is zo wanhopig dat hij geen andere uitweg ziet dan van het dak […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Handen

27 januari 2017

Opdracht van de Heer in de tempel – Maria Lichtmis Lucas 2, 22-40 * Een grote hand getekend door ouder worden werken strelen geven leven een kleine hand ontspannen en zacht open ontvangend geen weet van wat komen zal de een raakt de ander van hand tot hand hart tot hart

Lees meer »

Compassie

22 januari 2017

Jaar A, 3e zondag door het jaar, 22 januari 2017 Jesaja 8, 23b-9,3 en Matteüs 4, 12-23 Rosita Steenbeek houdt in haar essay voor de Maand van de Spiritualiteit een pleidooi voor compassie. Compassie, dat is: “Je betrokken voelen bij het lijden van de ander en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is denk ik de […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Roep, schreeuw, juich

20 januari 2017

Jaar A, 3e zondag door het jaar Matteüs 4, 12-23 * Roep het uit er is een uitweg hoe dan ook door prikkeldraad en grenzen heen van onmacht en zorgen schreeuw het uit er is een oplossing waar dan ook tegen honger en geweld armoede en onzekerheid juich het uit er is goed nieuws voor […]

Lees meer »

Zie het Lam Gods !

15 januari 2017

Jaar A, 2e zondag door het jaar, 15 januari 2017 Jesaja 49, 3.5-6, 1 Korintiërs 1, 1-3 en Johannes 1, 29-34 “Ik kende Hem niet,” zegt Johannes tot twee keer toe. Dat is vreemd, want Jezus en Johannes zijn neven van elkaar. Nog in de moederschoot, toen Maria bij Elisabeth op bezoek ging, sprong het […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Vogel Geest

13 januari 2017

Jaar A, 2e zondag door het jaar Johannes 1, 29-34 * Op wie zal de vogel Geest neerdalen? Op hen die de duik in het water durven nemen? Op het kind aan de hand van mama voorzichtig pootje badend in het stille water? Op die man met zijn handen in de zakken, de toeschouwers aan […]

Lees meer »

Kribbe en kruis

8 januari 2017

Openbaring van de Heer – Driekoningen, 8 januari 2017 Jesaja 60, 1-6, Efeze 3, 2-3a.5-6 en Matteüs 2,1-12 De prachtige beeldjes van de kerstgroep die Jacques van Dijk maakte voor de H. Geestkerk, staan dit jaar in de St. Willibrorduskerk opgesteld bovenop de kruiswegstaties. Aan de ene kant van de kerk trekken de herders met […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Regenboog

6 januari 2017

Openbaring van de Heer Matteüs 2,1-12 * Het licht van de zon ontmoet de druppels die in regenstralen uit de zware wolken vallen onder een bepaalde hoek afhankelijk van hoe je kijkt kan het licht in het water haar fraaie kleuren tonen het is wachten op een regenboog die hemel en aarde verbindt heimwee en […]

Lees meer »

10 jaar Kleuterkerk

2 januari 2017

Op zondag 15 januari 2017 viert Kleuterkerk feest! We beginnen om 11.00 uur in de Willibrorduskapel, Visser 2. Al 10 jaar verzorgt de werkgroep vieringen speciaal voor de allerkleinsten. Hoewel het aantal deelnemers in de loop der jaren gedaald is en het aantal bijeenkomsten teruggebracht is van tien tot vijf per jaar, blijft de werkgroep enthousiast. […]

Lees meer »
1 2