Kijk op zondag: Vogel Geest

13 januari 2017

Jaar A, 2e zondag door het jaar
Johannes 1, 29-34

*

Op wie zal de vogel Geest neerdalen?
Op hen die de duik in het water durven nemen?
Op het kind aan de hand van mama
voorzichtig pootje badend in het stille water?
Op die man met zijn handen in de zakken,
de toeschouwers aan de kant?

Elke mens ademt geestkracht in en uit
kind en volwassene,
stoere vent en piepend jong,
de mens die alles overziet
en die nog moet groeien
van hen zal de vogel Geest uitstralen.