Bijbelse beelden 24

24 november 2014

David en Batseba (2 Samuel 11 en 12) Davids klerken schreven zijn deugden, maar ook zijn ondeugden onverbloemd op. Beroemd is het verhaal van Batseba. Op zekere dag zag David vanaf het dak van zijn paleis zijn benedenbuurvrouw een bad nemen. Zij was erg mooi; hij liet haar halen en sliep met haar. Dat kon […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 23

23 november 2014

David en Saul (1 Samuel 16 en 24) Koning Saul was een norse en depressieve man en David werd naar het paleis geroepen om hem met zang en citerspel op te vrolijken. David trok ook met Saul ten strijde en had meer succes dan hij. De vrouwen dansten en zongen: “Saul versloeg er duizend, maar […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 22

22 november 2014

David en Goliat (1 Samuel 17) Het spannende verhaal van de kleine David, die de woeste reus Goliat overwint, draait om het thema, dat het leidmotief is van de hele bijbel: de toekomst van het Godsvolk hangt niet af van man en macht, maar van Gods wil. Wat menselijk gesproken onmogelijk is, gebeurt toch, als […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 21

21 november 2014

David, Gods uitverkorene (1 Samuel 16) Na de Richters kwamen de Koningen. De eerste was Saul, maar dat werd geen succes. Toen stuurde God de profeet Samuel naar Bethlehem, om een van de zonen van Isai tot koning te zalven. Isai presenteerde zijn zonen aan de profeet. Die vergiste zich bijna, want hij wilde meteen […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 20

20 november 2014

Jefta de ongelukkige (Rechters 10 en 11) De periode van de Rechters was vol van vechtpartijen, verwarring en verloedering. Het verhaal van Jefta is daar een voorbeeld van. Jefta is een legendarische rovershoofdman, te hulp geroepen om Israëls vijand te verslaan. Hij legt op het slagveld de eed af: “Als ik win zal ik het […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 19

19 november 2014

Simson, Godgewijde schurk (Rechters 16) Toen ze eindelijk in het Beloofde Land waren gearriveerd, zwierven de twaalf stammen als nomaden rond, zonder structuur, zonder leiding. Mozes was gestorven. Ze namen de gewoonten en ook de godsdienst van de plaatselijke bevolking over. Zo dreigde de JHWH-cultus verloren te gaan. In deze verwarde periode werd Simson geboren […]

Lees meer »