Waar ben je dan?

29 november 2019

Jaar A, 1e zondag van de advent Matteüs 24, 37-44 * Je kunt het lang volhouden lang leve de lol je eigen gang gaan god noch gebod voor niemand bang maar er komt een moment dat er licht gaat branden alles anders wordt waar ben je dan?

Lees meer »

“Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans”

26 november 2019

De helft van de kerstcollecte gaat dit jaar naar Stichting “The Future Gambia”, waar Joop en Wilma Martens uit Deurne nauw bij betrokken zijn. Zij stellen zich hier voor: “Wij, stichting “The Future Gambia” zetten ons in om het welzijn en de vooruitgang van kansarme kinderen te verhogen. Het mooiste wat je een kind kunt […]

Lees meer »

“Add me as a friend”

24 november 2019

Hoogfeest van Christus Koning, 24 november 2019 Lucas 23, 35-43 Als ik in het evangelie van vandaag hoor hoe Jezus aan alle kanten bespot wordt, komt bij mij steeds het beeld boven van voetballer Ahmad Mendes Moreira die huilend het veld verlaat, diep geraakt door racistische spreekkoren vanaf de tribune. Het is zo gemakkelijk om […]

Lees meer »

Andersom

23 november 2019

Jaar C, Christus Koning Lucas 23, 35-43 * Zolang mensen noodgedwongen afhankelijk zijn van voedselbanken het verschil tussen rijk en arm alleen maar groter wordt het lot van kinderen nog zwaar bevochten mensen vooral aan zichzelf denken ernstige ziekte blijft leiden tot uitsluiting duurzaamheid te exclusief klinkt landen zich terugtrekken achter nieuw opgeworpen grenzen zolang […]

Lees meer »

Zingen op kerstavond

18 november 2019

Ook dit jaar zingt het gelegenheidsfamiliekoor Sound of Joy bij de gezinsviering op kerstavond om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Jong en oud kan meezingen. De repetities zijn op dinsdag 19 en donderdag 28 november en dinsdag 3, donderdag 12 en dinsdag 17 december van 18.30 tot 19.30 uur in de Jacobskamer van […]

Lees meer »

Kloosterdag in Abdij Lilbosch bij Echt

11 november 2019

Op woensdag 11 december 2019 reizen we voor een bezinningsdag af naar de Abdij Lilbosch bij Echt. In deze gemeenschap leven de Trappisten volgens de kloosterregel van Benedictus: ‘Eén van hart en één van ziel in het zoeken naar God en het volgen van Christus’. De abdij is helaas niet geschikt voor mensen die afhankelijk […]

Lees meer »

Take Care – geloven met hart en handen

Zondag 24 november 2019 is Jong Bisdom Den Bosch te gast in Deurne. Zij organiseren een nieuwe activiteit: “Take Care” voor jongeren tussen 16 en 30 jaar. Na de deelname aan de viering om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne, waarbij vicaris generaal Theo Lamers de overweging verzorgt, is er een gezamenlijke lunch en […]

Lees meer »

Leven

10 november 2019

Jaar C, 32e zondag door het jaar, 10 november 2019 Lucas 20,27-38 Je kunt op verschillende manieren omgaan met de dood. Sommigen zijn er bang voor, schuiven nadenken over de sterfelijkheid zover mogelijk van zich af. Een ander is wat meer nuchter en constateert dat de dood bij het leven hoort. Het enige waarin alle […]

Lees meer »

Hemel

8 november 2019

Jaar C, 32e zondag door het jaar Lucas 20, 27.34-38 * Hoe zou het zijn aan de andere kant van ons bestaan zou het een grote glazen deur zijn waardoorheen je wel kunt terugzien maar niet vooruit hoe zou het zijn in wat wij hemel noemen zouden we elkaar weer ontmoeten en samen zijn voor […]

Lees meer »

Willibrord

3 november 2019

Hoogfeest van St. Willibrord, patroon van de parochie 3 november 2019 Lucas 19,1-10 Het verhaal van Zacheüs is als een soort tijdscapsule. Wij kunnen met dezelfde woorden terug in de tijd, naar bijna 2000 jaar geleden, toen Lucas het verhaal noteerde of naar rond 700 in de kloosters in Engeland en Ierland waar Willibrord opgroeide, […]

Lees meer »
1 2