Bijbelse beelden 74

29 januari 2016

De acht zaligheden (Matteüs 5) Als je wilt weten, welke mentaliteit er heerst in de Stad Gods, dan moet je luisteren naar de Bergrede van Jezus. Hij begint die rede met acht zaligsprekingen. Wat zijn dat voor mensen, die binnengaan in het Rijk Gods? Jezus heeft het over vredebrengers, milde mensen, die hongeren en dorsten […]

Lees meer »

Wereldjongerendagen 2016

25 januari 2016

Informatiebijeenkomst op vrijdag 29 januari 2016 20.00 uur, Parochiecentrum Visser 2 Stap naar de a/Ander Van 18 juli tot 2 augustus 2016 organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’. Als je tussen de 16 en 30 jaar bent, ben je van harte uitgenodigd om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau! […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 73

22 januari 2016

Als gij niet wordt als een kind (Matteüs 18) Jezus wijst ons, volwassenen, op het kind, dat nog een en al vraag is en verwondering. Wij razen voort op de snelweg van tijd en geld, wij willen mensen en dingen onder controle houden met wetenschap en techniek, wij willen met man en macht de baas […]

Lees meer »

Alpha cursus

10 januari 2016

Op woensdag 20 januari 2016 start in Deurne een Alpha-cursus. Deze cursus is bedoeld voor wie meer wil weten over het christelijk geloof. Check www.alpha-deurne.nl voor meer informatie en aanmeldingen. In 10 avonden worden allerlei thema’s en geloofsvragen ter sprake gebracht. De ontmoeting draait om de gezamenlijke maaltijd, om vooral ook elkaar beter te leren […]

Lees meer »

Driekoningen

De afgelopen tijd zijn met veel enthousiasme koningen rondgegaan door de wijken St. Jozef, H. Geest en Vlierden. In de St. Jozef werd rond € 600,= opgehaald; in de H. Geest ongeveer € 1500,= en in Vlierden bijna € 850,=. Heel wat goede doelen kunnen hiermee geholpen worden. En de koningen waren natuurlijk blij met […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 72

8 januari 2016

Christus de wijnstok  (Johannes 15) Het evangelie kent veel beelden om ons duidelijk te maken, wie Jezus voor ons is. Dat waren beelden, die de joden goed herkenden. Op hun tempel was een wijnstok afgebeeld, teken van de bloeiende verbondenheid van Israël met God. De bijbel vergelijkt God met een wijnbouwer en Israël is de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 71

1 januari 2016

Het penningske van de weduwe (Marcus 12) Een alledaags tafereeltje op het tempelplein van Jeruzalem: gelovigen lopen de tempel binnen en gooien wat geld in de offerblok. Een voorname Schriftgeleerde doet dat nogal opvallend: hij let goed op, dat velen zien hoe hij een briefje van honderd offert. Dan knikt hij de toeschouwers welwillend toe […]

Lees meer »