Bijbelse beelden 72

8 januari 2016

Christus de wijnstok  (Johannes 15)

Het evangelie kent veel beelden om ons duidelijk te maken, wie Jezus voor ons is. Dat waren beelden, die de joden goed herkenden. Op hun tempel was een wijnstok afgebeeld, teken van de bloeiende verbondenheid van Israël met God. De bijbel vergelijkt God met een wijnbouwer en Israël is de wijngaard.

Nu zegt Jezus: Ik ben de ware wijnstok: door Mij zijn jullie met God verbonden; via Mij stroomt het levenssap naar de ranken. Als je niet met Mij verbonden blijft zit je op een dood spoor. Blijft in Mij, dan blijf Ik in jullie.

Dit is een van de zeven Ik ben-woorden uit het evangelie van Johannes:

• Ik ben het brood dat leven geeft, voedsel voor onderweg.
• Ik ben de deur die altijd open staat, de toegang tot Gods Rijk.
• Ik ben het licht der wereld, dat schijnt in jullie duisternis.
• Ik ben de goede herder, die zijn schapen kent en het verlorene zoekt.
• Ik de weg, die naar waarheid en leven leidt.
• Ik ben de verrijzenis en het leven, want Ik heb de dood overwonnen.
• Ik ben de wijnstok, die allen verbindt en van levenssap voorziet.

Wat ben je gelukkig, als je zo in Jezus mag geloven.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj